Solarna kartaSolarna karta ali Letna karta


Vsako leto na rojstni dan ( nikoli ni ob isti uri, kot ob rojstvu) se sonce vrne na položaj rojstnega sonca. Ko doseže popolnoma enako pozicijo kot ob rojstvu - je to Sončna ali solarna karta, ki napoveduje dogajanja v naslednjem letu. Leto velja od rojstnega dneva do naslednjega +/- 3 mesece, v kolikor je začetek nekega projekta ali dela , ki se nadaljuje.  Vsako leto je drug ascendent in drugačni znaki v hišah, planeti ostanejo v istih znakih, kot so na ta dan, samo ker se ascendant spremeni ( ker ni ob isti uri in minuti), se spremenijo hiše in s tem tudi na hiše pade drugačen znak kot je v rojstni karti.

Pomen sončnega povratka poteka od rojstnega dneva do naslednjega s trimesečnim prekrivanjem na začetku in koncu vsakega leta. Simboliko novega sončnega povratka lahko občutimo tri mesece pred rojstnim dnevom. Običajno v tem času oseba postane zavedna nove smeri, priložnosti in težave. Velikokrat se  tudi dogodek zgodi točno tri mesece pred obletnico, ki vzbudi zavednost in signale za začetek novega sončne povratka. Ta dogodek je ponavadi zelo povezan z novim sončnim povratkom in precej izven konteksta s prejšnjim. Če imate načrt za potovanje v tujini v zadnjih treh mesecih pred rojstnim dnevom, ne iščite dogodek v prejšnjem sončnem povratku, tudi če ste planirali potovanje skozi vse leto.

Prejšnji sončni povratek bo verjetno kazal fazo načrtovanja, vendar novi sončni povratek bo pokazal potovanje. Potovanje samo ponazarja spremembo in ker se pojavlja v treh mesecih pred rojstnim dnevom, bo najverjetneje nakazan v novem sončnem povratku.

Po drugi strani pa se pomen prejšnjega sončnega povratka ne občuti, da je končan šele tri mesece po tvojem rojstnem dnevu. Stare teme in vprašanja na katerih ste delali v tem letu bo začelo izgubljati pomen tako kot se novi sončni povratek začne odražati sam. Kot se vaša pozornost seveda premakne k novim temam in vprašanjem, se prejšnje skrbi postopoma odpravijo. To še posebej drži, če imate občutek zaključka pomembne stare naloge. Vendar pa so časi, ko se star sončni povratek vleče naprej. Če delate na velikem projektu celo leto, ga je morda nemogoče zaključiti znotraj enega leta. Če ste normalno odlašajo in se izogibate sprejemanju odločitev, naloge povezane s starim sončnim povratkom lahko trajajo po tvojem rojstnem dnevu še v prvih treh mesecih novega sončnega povratka. Nerešena vprašanja, prenesena iz leta v leto postanejo spotikajoče ovire za nadaljnji napredek in razvoj. Posamezniki, ki se dosledno izogibajo soočanju dejanskega problema s katerimi se soočajo v svojem življenju akumulirajo večje probleme, ki jih je zelo težko obvladovati.

Važno je, da si zapomnite glede sončnega povratka in življenjskih izkušenj na splošno, da so del kumulativnega procesa. Bolj pozorni in produktivni boste to leto, večje možnosti so za vaše naslednje leto. Manj boste izpolnili sedaj, bolj omejeni se boste počutili ko bo ta čas mimo. Za razliko od tranzitov, ki med sabo niso povezani in se lahko prekinejo, so sončni povratki tesno usklajeni in jih je enostavno treba obravnavati kot opeko, ena na drugo, leto za letom. Iz tega razloga, vsako leto postane pomembno in vsaka naloga ima preteklost in prihodnost. Ritmični vzorec sončnega povratka nam pomaga to videti.

Glavni prehodni mesec za spremembo od starega sončnega povratka do novega sončnega povratka je mesec neposredno pred rojstnim dnevom. Vprašanja v zvezi s starim sončnim povratkom se reši v tem času, razen če povleče naprej (kot je razloženo zgoraj), ali so tudi del novega sončnega povratka. Vprašanja povezana z novim sončnim povratkom postanejo bolj pereča v tem prehodnem mesecu in so zagotovo polnem cvetu z rojstnim datumom. Včasih novi sončni povratek samo pridobi moč v zadnjih treh mesecih pred tvojim rojstnim dnevom in včasih to pride nepričakovano, nenadoma ali blizu tvojega rojstnega dne. Redko se zgodi, da karta sončnega povratka začne spreminjati prikazovanje pozneje v letu. Teme v karti običajno trajajo celo leto, toda enkrat na veliko, medtem ko se ena nova tema  prikaže kasneje, kot je bilo pričakovano. V vsakem primeru je mogoče videti novo temo v karti sončnega povratka, vendar je ležala neaktivna iz neznanega razloga.

Zunanji dogodek je sprožilni mehanizem za aktiviranje te inertne zavesti in na splošno dogodek se zgodi v treh mesecih po rojstnem dnevu. Lahko je hipotetično podzavesten dejavnik, ki pomaga, da se prepreči polno sodelovanje s to novo izdajo, dokler ne pride ta čas povezan z zunanjim važnim dogodkom, nato pa postane zelo očitno.

     Planeti v konjunkciji z vrhom hiše znotraj nekaj stopinj se berejo v obeh hišah. Še posebej je pomembno, da se bere zunanje planete v obeh hišah, saj so eventuelno v tranzitu ali retrograde v drugi hiši, ki označuje dvojno ali spremenljive zadeve in zaskrbljenost med letom. Več planetov je v določeni hiši sončnega povratka, bolj poudarjeno je to področje življenja skozi prihajajoče leto, še posebej, če je prisotno Sonce, kot eden od planetov. Štiri ali več planetov v eni hiši kažejo močno potrebo, da si vključen s temi temami in vprašanji. Vendar pa lahko posameznik postane tako fokusiran na ta področja življenja, da je dojemanje izkrivljeno in te teme so preveč poudarjene. On ali ona ne želi misliti na kaj drugega ali opravljati naloge na drugih področjih. Preobremenjena hiša postane simbol za obsesivno zaposlenost ali čustveno preobremenitev.

Vrh –stikališče v konjunkciji Solar Return ali Natalnih Planetov

Področje življenja ima visok poudarek za  leto sončnega povratka, če je solarni povratek ali rojstni  planet v  konjunkciji kateregakoli stikališča hiše.  Šteje se konjunkcija, če je pribl 3° 45`od obeh strani stikališča hiše. 


Solar Return Sonce: Centralni Fokus za to leto.

Solar Return Ascendant: Osebna tema  za to leto.

Povezave med Planeti in Vrhovi Hiš: Ključni dogodki v prihajajočem letu.Vodila za interpretacijo Solarno povratne karte

Ascendant Solarno povratne kartebo opisal pristop osebe do okolja za naslednje leto. Npr.: če je Oven na Ascendantu v Solarno povratni karti, oseba pristopa v tem letu  s povečano energijo in podjetno in verjetno z malo nestrpnosti. Opisuje posameznikov splošni temperament in odnos v tem obdobju. Vladar znaka Ascendanta in njegova pozicija znaka, hiše in aspekt, bo dal več informacij  glede splošnega temperamenta posameznika in se osredotočenja v tem letu.

 

  1. Upoštevaj kateri planeti in točke v rojstni karti, če je kateri, so dejansko postavljeni do kotov Solar Return karte.   Npr.: Solar Return Ascendant je 22° Device, v rojstni karti je pozicija Venere 24° Device. Rojstna Venera je v konjunkciji s Solar Return Ascendant in lahko domnevamo, da bodo pogoji in vprašanja v zvezi rojstne Venere posameznika poudarjeni (efektivno pride v ospredje) v Solar Return letu. Ta pregled nam kaže, kakšni so rojstni pogoji ali vgrajena vprašanja (problemi) osebnosti, poudarjena v letu Solar Return. Če je, na primer, rojstno Sonce v kvadratu z Marsom in Sonce je na Solar Return Ascendantu, mogoče tudi z Marsom na Midheaven, lahko varno predpostavimo, da bo Sonce-Mars borba ali izziv še posebej poudarjena v obeh, osebnem (Ascendant) in javnem (Midheaven) življenju.
  2. Podobno, upoštevaj kateri Solar Return planeti so na kotih ali so v aspektu Solar Return kotov. To so tranziti, ki so poudarjeni v letu Solar Return.
  3. Kakšni so pogoji Sonca? V kateri hiši je? (Znak je znan, ker je na rojstni poziciji). To pokaže močno področje fokusa za naslednje leto. Hiša postavitve Sonca v SR karti kaže kje (katero področje življenja) oseba želi, da zasije. Posameznik bo prevzel ponos v tem delu svojega življenja in veliko ego naložbe ležijo na tem področju. On ali ona ima priložnost, da pomladi to področje. Kakšne vrste aspektov tvori Sonce?
  4. Drugo področje fokusa to leto se najde z določitvijo katera rojstna hiša je dejansko pristala na Ascendantu. Npr.: če je Solar Return Ascendant 14 stopinj Raka in je ta stopinja v 5. hiši rojstne karte, rojstna 5. hiša je dejansko "pristala" na Ascendantu in bo drugo področje fokusiranja.
  5. Kje je Luna? Pozicija Lune s hišo in znakom bo pokazala, kje je tvoje srce, tako rečeno. Če, npr.: Solar Return Luna je v Tehtnici v 5. hiši, boš verjetno emocionalno vezan in koncentriran na ljubezen in odnos. Močna potreba za osebnim samo-izražanjem bo karakteristika tega leta in emocionalni dvigi in padi se znajo pojaviti na tem področju v življenju, enostavno zato, ker je tukaj tvoje srce—to je področje življenja, kjer imaš največjo emocionalno naložbo—in lahko, da nisi kompletno racionalen in "kontroliran" na tem področju. Več kot preprosta nihanja se pojavijo na tem področju življenja, če je Luna tudi v kvadratu s Plutonom v karti Solar Return. Globoke spremembe so lahko pojavijo tukaj. Tako, z aspekti Lune izboljšamo predvidevanja.
  6. Vedi, da se Solar Return karta lahko bere podobno kot rojstna karta, vendar je prehodnega značaja. Če te zanima specifično področje, kot so finance, lahko pregledaš Return 2. hišo, 8. hišo, in pogoje Venere. Npr.:, če Solar Return Venera v opoziciji s Solar Return Neptunom, posebno če Venera tudi vlada 2. hiši v Solar Return karti, lahko predvidevaš, da ali bo prihajajoče leto manj poudarjeno na materialističnih stvareh ali da tvoj prihodek zna biti spreminjajoč in nekako nestabilen.
  7. Dobi splošni občutek za Solar Return karto s preučitvijo poudarka hemisfere, če je ali ni razpršena, v katerih hišah (kotne, uspehi, in ritem) je poudarek. Prav tako bodite pozorni na kakovost prevladujočega znakov leta (kardinalni, fiksni ali spremenljivi). Prihajajoče leto bo "značajno"  (v prehodnem smislu), ko Solarno Povratno Sonce formira trdi kot s Solarno Povratno Luno. To velja tudi ko je Sonce v konjunkciji s Solarno Povratnim kotom.
  8. Precej značajne so kritične stopinje. Najbolj značajne kritične stopinje v Solar Return interpretaciji so 29 ° in 0° katerega koli znaka. Če je najden v Solar Return chart, potem bodo značajni dogodki  obkolili energijo planet/točke same, in/ali  hišo, kjer to vlada v karti.

Kaj je najbolj pomembno  pri interpretaciji Solar Return karte?

Verjetno najpomembnejša stvar za pregled so hiše postavitve vseh planetov. Znak na splošno ni tako pomemben. Sonce je vedno v istem znaku. Merkur je lahko le plus ali minus znak od Sonca. Venera ima samo osem postavitev in se potem ponavlja. Luna ima 19 postavitev  saj je na mrk cikel. Jupiter bo v enem znaku  ali drugem za vsakogar, saj se premakne en znak na leto. Saturn in drugi zunanji planeti bodo običajno enaki za vse. Tako ostane Mars, ki je edini , ki se ne pojavi v ciklusu, torej se fokusiraj na hišo postavitve.

 

Kaj pomenijo retrograde planeti v Solar Return karti?

Tukaj se upoštevajo samo trije retrogradni planeti: Merkur, Venera in Mars. Zunanji planeti so 50/50 direkt ali retrograde ker držijo svojo smer cca. pol leta. Nekateri ljudje bodo imeli retrograde Pluton v njihovi Solar Return kartah skozi celo življenje. Ta retrogradiranja zunanjih  planetov niso videti pomembna. Retrogradiranje notranjih planetov je pomembna. Merkur retrograde kliče za premik v notranjost, zbral si dovolj informacij in je sedaj čas zate, da reorganiziraš svoje misli in utrdiš svojo miselnost. Ko je Venera retrograde, se moraš usmeriti na notranje kvalitete, namesto količine denarja in lastnine ali zunanje pasti ali legalizacija razmerja. Ko je Mars retrograde, se moraš naučiti kako uravnavati svojo jezo na inteligenten način.

Kaj Planeti  morajo povedati?

Vsak od planetov ima nekaj za povedati o hiši, kjer prebiva, če je kotna ali ne.  Na primer, Mars kaže dinamično dejavnost in včasih konfliktov.  5. hiša vlada otrokom, romantiki, športu, igram na srečo in zabavam.  Torej, če pade Mars v 5. hišo solarno povratne karte in imate otroke, boste vedeli, da bo to leto povečana aktivnost okoli njih. Morda se bo vaš 5 let star otrok učil voziti kolo ali se bo vaš 12 letni otrok vključil v nogometno ligo.  Če je Mars v slabem aspektu, eden od njiju se bi lahko ranil, torej so potrebni varnostni ukrepi.  Če si sam, lahko spoznaš novo romanco s tem, ko je v 5. hiši Mars.  Če si eden od staršev, se lahko zgodita oba dogodka.

Naslednji kratki opisi se lahko uporablja kot splošna smernica za razlago energije planetov v hiši v Solar Return karti.

·        Sonce kaže poudarek na avtoriteti, prestiž, čast, reflektor, ustanovitev ali ustaljene razmere, doseganje ciljev, Patronaža, individualna zavest, moč ustvarjanja, ponos, oče, mož ali moški element.

·         LUNA prinaša poudarek na obveščanju javnosti, osebne popularnosti, nemir, čustva, nihanja in spremembe, nagon, občutljivost, negovanje narave, mater, žena ali ženski element, domače življenje in dom.

·        Merkur označuje poudarek na gibanju, potovanja, branje, pisanje, govorjenje, širjenje idej, študija in podrobno delo, sposobnost meriti globino konceptov, bratje, sestre, sorodniki, mladimi in otroki.

·         Venera simbolizira poudarek na ljubezni, poroki, romantiki, užitek, finančni dobiček, ki išče harmonijo nagnjenost, estetske občutljivosti, nastanitveni instinkt, mlade ženske in žena.

·       Mars pomeni poudarek na energiji, podjetje, strast, iniciativnosti, trdo delo, nestrpnost, požar, razdražljivi pogoji, prepiri, antagonizem, destruktivne težnje, mladi moški, mož ali moške vrste.

·        Jupiter označuje poudarek na povečanju ali časti, širitev, napredovanje, Patronaža, finančni dobiček, veselje, dobrodelni instinkt, potovanja, pravni obredi ali pravne zadeve, vere in filozofije.

·       Saturn kaže poudarek na utrditev, krčenje, kristalizacija, potreba za samodisciplino, izgubo, zamudo, ovire, omejitev, razočaranje, premalo spoštovanja, stisko, poštenost, trdo delo, odgovornost, sebičnost, oče, avtoriteta ali starejši ljudje .

·        Uran napoveduje poudarek na nenavadna dogajanja, v prebujanju novih interesov, nove in Kataklizmične povezave, duševne dražljaje, razsvetljenje, nepričakovane ali nenadne spremembe.

·        Neptun sugerira poudarek na odstranjevanju ovir, milejši obveznice, razveze, potovanja na dolge razdalje, zlasti po morju ali zraku, ekstazija, je manifestacija dolgo zadrževanih sanj, nemirno nezadovoljstvo, razočaranje, prevare, hinavstvo, puščanje, Samo požrtvovalnost.

·        Pluton pomeni poudarek novih začetkov, transformacije, ponovno rojstvo, izločanje, prisile, zavrnitev kompromisa, smrt, preusmeritev, uničenje.

·        North Node poudarja naravo vseh planetov, s katerimi se tvori skupaj.  Kot klicaj, študija o vidikih, da bi tak planet, ker bo deloval dokaj hitro v tem letu. Podobno eklipsa, ki pade na občutljivo mesto v zameno lahko pokaže dinamične dogodke in okno priložnosti za obravnavo posebnih zadev v teku leta.

 

Solar Return informacije?

Ok. Sedaj imaš svojo Solar Return karto, kaj ti lahko pove za naslednje leto?

1.    KJE BO fokuspreko solarno povratnega leta, pogledamo pogoje horizontalne črte.
       ALI JE  VEČ planetov zgoraj ali spodaj Solar Return karti?

        
Glavnina  planetov v zgornjem delu karte kaže, da bo primaren fokus zunaj sebe. To bo leto ko bo tvoja rast zunanja, z ven obrnjeno pozornostjo, ven obrnjeno motivacijo in izmenjavo z drugimi.

      Glavnina  planetov v spodnjem delu boš bolj zaskrbljen z družinskimi zadevami in notranji rasti in razvoju.


2.     Za določitev koliko bo vključena svobodna volja, razdelimo karto v sredini na vzhodni in zahodni. Poglej kje je glavnina planetov v  solar return karti.                                                              

      
Glavnina planetov na VZHODU ( leva stran ) solar return karte nakazuje, da boš izkusil visok potencial za večjo kontrolo nad življenjskimi dogodki in užival  povečano svobodo izražanja preko leta.  

       Glavnina planetov na Zahodu ( desna stran ) nakazuje leto kjer volja drugih lahko izvaja močan vpliv na tvoje življenje.


3. Karto lahko razdelimo na četrtine, pregledamo planete v prvi četrtini, da vidimo, če bo to leto določeno za vključitev sebe.

Ali je glavnina planetov locirana v 1 do 4 hiši? Če so,  bo mnogo pozornosti verjetno na osebnih zadevah, usmerjeno na tvoje potrebe in želje.

1 KVADRANT MOČAN

Ti vidiš sebe kot neodvisno osebo, sposobno organizirati si lastno življenje. Verjetno si k sebi obrnjen. Planeti v tem kvadrantu bodo poudarili področja življenja v katerem se želiš izrazit.


Poglej preko 5  - 8 hiše , da vidiš VPLIV DRUGIH. Če je glavnina planetov v  5th do 8 hiše, bo mnogo pozornosti zahtevalo sodelovanje z drugimi ljudmi.

Ali bo to leto, ki bo  zahtevalo pojačanje osebne notranje veščine?

Poudarek planetov v 9 -12 hišinakazujejo pozornost do kariere, zunanji interesi in delo v širši skupnosti. Če je glavnina planetov locirana v tvoji 9 do 12 hiši, je lahko fokus na zunanjem svetu, karieri, človeški vzroki, duševno čiščenje in zdravljenje.

Potem poglej kotne hiše.  1, 5, 7, in 10 hiše so na konicah- in delijo nekaj prodirajočega, ambicioznega in samo ohranjevalne energije Kraljevih znakov. Planeti, ki so locirani blizu vrhov kotnih hiš usmerijo izraženo aktivnost to leto. Če je več planetov v kotnih hišah, boš bolj verjetno pričel stvari v teh hišah.

Ali so solarno povratni planeti v 2, 5, 8 ali 11 hiši? Te so imenovane nasledne hiše. Hiše uspehov delijo sledi fiksnih znakov, nakazujoč, da planeti locirani tukaj nakazujejo rast dovršitve obstoječih projektov in glavnina  planetov v hišah uspehov nakazuje kasnejše priložnosti. Kar kreiraš pod  fiksnimi znaki bo dolgo trajalo.

Ali so solar return planeti locirani v 3, 6, 9 ali 12 hiši? To so zahajajoče hiše - hiše ritma imajo energije, ki nakazujejo povečano mentalno aktivnost in delitev fleksibilnosti in prilagodljivosti spremenljivih znakov. Planeti v hišah ritma nakazujejo spremembe.

Hiše 1, 5 in 9 ustrezajo ognjenim znakom in imajo vse osebno  motivacijo.

Hiše 2, 6 in 10 ustrezajo zemeljskim znakom. Pogosto se nanašajo kot hiše bistva, one imajo skupno denar, osebne lastnine in vrednosti.

Hiše 3, 7 in 11 ustrezajo zračnim znakom in imajo skupno mentalni pristop proti življenju, komunikacijam in odnosom.

Hiše 4, 8 in 12 ustrezajo vodnim znakom in imajo skupno čustva, občutljivost in intuicijske sledove. Verjetno bo prišlo do spremembe čustev, prikrivana dejstva priplavajo na površino in možnost končanja, ki ti pomaga preoblikovati ali preseči to leto.Planeti v kotnih hišah 1, 4, 7, in 10, solar return  delijo ambicije, samo ohranitvene sledove Kraljevih znakov.


Več planetov v  kotnih hišah nakazujejo nove začetke, mnogo akcij in veliko pozornosti.

1- 4 meseci bodo najbolj aktivni ( po rojstnem dnevu).

 

Planeti v naslednih hišah  2, 5, 8 in 11, si delijo določene sledove fiksnih znakov. Z močnim poudarkom je to leto razvoja, izgradnje in splošne stabilnosti. Nekaj odpora do spremembe je verjetno in vztrajnost dominira.


Več planetov v naslednih hišah lahko nakazujejo kasnejše priložnosti, rast in kompletiranje obstoječih projektov.

5- 8 meseci bodo najbolj aktivni ( po rojstnem dnevu).

 

Planeti v zahajajočih hišah ( 3, 6, 9 in 12) solar return si delijo prilagodljivost, sposobnost sprememb spremenljivih znakov. Z močnim poudarkom v zahajajočih hišah (hiše 3, 6, 9 in 12), je tukaj nagnjenost razpršiti energije, se počutiti nekako nemirno, še vedno ni smeri in je lahko leto neke nejasnosti.


Več planetov v zahajajočih hišah nakazuje povečano miselno aktivnost. Spremembe se lahko pojavijo in fleksibilnost bo ključni faktor kako se bodo stvari odvijale.

 9- 12 meseci bodo najbolj aktivni ( po rojstnem dnevu).

 

Kraljevi znaki na splošno nakazujejo nove začetke, fizično aktivnost in nekaj impulzivnosti.

Trdni znaki lahko nakazujejo, da se držimo stvari, kot so in nekaj vztrajnosti.

Spremenljivi znaki prevladujejo - nakazujejo nekaj družbenosti, neodločnosti, zavlačevanja in razpršitev energij.


Na vrh
Domov

Ali so 3 ali več planetov v eni hiši solarno povratne hiše? To je  Stelij. To kaže koncentracijo močnih energij. Vsak planet poveča  potencial drugega v konjunkciji. Hiša, kjer so locirani bo fokus aktivnosti to leto. Znak hiše opiše kako se ti planeti verjetno izrazijo sami.

 

HIŠA ZNAKA IZ NATALNE - ROJSTNE KARTE, KI JE SEDAJ na Ascendant znaku solarno povratne izkazuje tvoje pogoje in katera področja življenja bo osebno zadevalo tebe. Ali obratno, v hišo kamor pade solarni Ascendent kaže področje , ki  bo osebno zadevalo tebe.

Npr.: V natalni karti je Kozorog v 4.hiši –doma in družine in Matere. Če se zgodi, da je Kozorog v tvojem Solar Return Ascendantu eno leto, potem bodo zadeve 4.hiše dobile izredno važnost....za to leto.

 

Solar Return Sonce: Centralni Fokus za to leto.

Solar Return Ascendant: Osebna tema  za to leto.

Povezave med Planeti in Vrhovi Hiš: Ključni dogodki v prihajajočem letu.

 

Vrhovi Hiš so močne točke v karti in katerikoli planet, ki je postavljen tesno z vrhom Hiše (konjunkcija ) bo še posebej pomemben v prihajajočem letu. Planet postavljen ob vrhu pogosto napoveduje posebne dogodke, katerih narava združuje simboliko planeta in vključene Hiše.

V solarnem povratku imata najvažnejšo vlogo in najmočnejši vpliv KONJUKCIJA in INKONJUKCIJA.

Konjunkcija bo definitivno aktivirala določeni dogodek in odkrila konkretna dogajanja, inkonjukcija vam tudi da opis določenih dogodkov ali kjer boste imeli več izbora za razliku od konjunkcije.

Solarni planeti, ki se nahajajo na vrhu katere hiše bodo definitivno na nek način aktivirali to področje ( orbis samo 3 ° od vrha polja)

Ostali aspekti aktivirajo dogodke ali bolj vam dajo sliko vašega doživljaja in možnosti do neizbežnih situacij.

Tam, kjer je solarni ASC natalni karti je področje kjer se bodo vrstili dogodki – to je neizogibno in neodvisno od vas »samo se bo namestilo« ,da boste na tem področju imeli veliko dela v tem letu, oziroma bo fokus tokom tega leta od roj. dneva do naslednjega.


V treh točkah, ki sledijo, se osredotočite na stikih, če obstajajo,


(1) med Return planeti in Return VRHI HIŠ;

(2) med  Return planeti in Natal vrhi hiš ; in končno

(3) med Natalnimi planeti in Vrhovi hiš Solarno povratne karte.


Če primerjamo Solar Return in Natalno karto, vsaka tesna postavitev med planetom in Konico Hiše je zelo važna. V bistvu konjunkcija planetov z VRHOM HIŠE v superponiranimi Natalni in SOLARNO POVRATNI karti običajno določi glavne faktorje, ki bodo veljali tokom leta. Pozornost na naslednje tri dele, ker poudarjajo posebne dogodke, s katerimi se boste morali soočiti - obravnavati v prihajajočem Solarno povratnem obdobju.

 

North Nodeseverni vozel, zmajeva glava v tvoji Solar Return karti nakazuje kam greš to leto. Odkriva pot , ki ji slediš in kot rezultat je večje osebno zadovoljstvo, duševna rast in razvoj. Tvoj North Node odraža kaj si dosegel skozi prihajajoče mesece.

Na vrh
Domov


SOLARNA KARTA
Znak Ascendenta
Sonce v hisah SR
MC -Mid-heaven v znakih
Luna v Solarni karti
Aspekti v Solarni karti

Merkur v hisah SR
Venera v hisah SR
Mars v Solarni karti
Jupiter v Solarni karti
Saturn v Solarni karti
Uran v hisah SR
Neptun v Solarni karti
Pluto v Solarni karti
Konjunkcije planetov
North Node v Solarni karti
PROGRESIJA

Medtem, ko rojstna karta odkriva vašo osebnost, nenehni premiki planetov skozi vaše življenje vplivajo na vašo osebnost in dogodke, ki oblikujejo vaše življenje. Progresna karta - časovna karta locira znake, aspekte in pozicije hiš za vsakega od planetov za vsako dano leto in pove kako dolgo bo ostal na tej poziciji. Te spremembe pokažejo, kdaj reagirati s potencialom odkritim z vašo rojstno karto in sprejmete rast v vašem življenju.
Progresna faza lune

Metode progresije
Pomen spremembe vrha his
Progresni ascendent


Drugi planeti v tvoji Solar Return karti:


Kje je LUNA locirana v Solarno povratni karti? Ti si zelo verjetno emocionalno vključen in imaš spreminjajoče občutke na področju življenja nakazane s hišo, kjer je locirana LUNA. Znak Lune nakazuje tvoj pristop.

Kje je Merkur lociran v Solarno povratni karti? Ta Hiša in znak nakazuje tvoj logičen in komunikacijski pristop in na katera področja življenja boš fokusiral misli in izražanja.

Kje je Venera v locirana v Solarno povratni karti? Venera vlada ljubezni, denarju, romanci in odnosom. Hiša in znak kjer je Venera  locirana nakazuje  tvoj pristop in področja življenja, kjer privlačnost pride v igro to leto.

Kje je  Mars lociran v Solarno povratni karti? Mars vlada samozavesti, samo interesu, akciji, sexualnosti in fizičnim aktivnostim. Hiša in znak kjer je Mars lociran nakazuje kako povzemaš akcije in na katerih področjih življenja bodo tvoje energije izražene.

Kje je Jupiter lociran v Solarno povratni karti? Jupiter vlada širitvi, bogastvu in sreči. Hiša in znak kjer je Jupiter lociran nakazuje kje boš dobil več in kako boš pristopil k priložnostim.

Kje je Saturn lociran v Solarno povratni karti? Saturn vlada karmi, omejitvam, zadržanost in odgovornostim. Hiša, kjer je Saturn lociran nakazuje področja življenja, kjer moraš razviti potrpežljivost, vztrajnost, opreznost in praktičnost in kako pristopaš in iščeš sprostitev karmičnih situacij. ZNAK  Urana nakazuje, da se bo ta pristop spremenil.

Kje je Uran lociran v Solarno povratni karti? Uran vlada nenadnim spremembam, neodvisnosti, prebojem, inovacijam in riziku. Hiša in znak kjer je Uran lociran nakazuje  področja življenja, kjer je nepredvidljivo in ob upoštevanju skrajnih razmer hitro spreminjajoče se okoliščine.

Kje je Neptun lociran v Solarno povratni karti? Neptun vlada občutljivosti, psihičnim sposobnostim, idealom, superiornost in imaginacijski kreativnosti. Hiša, kjer je Neptun lociran nakazuje  področja življenja vplivana s tvojimi duševnimi željami in tvojimi motivacijskimi sanjami. Znak nakazuje tvoj pristop do teh  upravljanj.

 

ASPEKTI V SOLARNO POVRATNI KARTI


Poglej v tabelo ob tvoji karti in našel boš aspekte za planete v tvoji Solar return karti. Aspekti so postavljeni v kategorije trdi in mehki. Trdi aspekti izzivajo ali frustrirajo, toda ustvarjajo potential za rast. Mehki aspekti so gladko tekoči, toda te ne inspirirajo, da karkoli napraviš.

Dnevnik za dan Sončnega povratka
Progresiranje kotov solarne karte
Povezava Solarne z Natalno karto