ASTROLOŠKE  HIŠE

hise

1. hiša - Ovnova hiša Hiša jaza.

Edina hiša v horoskopu, ki je izključno sama svoja. Individualni odnos do zunanjega sveta. Osebni angažma, lastna prizadevanja. Konica prve hiše je ascendent: to je znamenje živalskega kroga, ki je v trenutku rojstva vzhajalo na vzhodnem obzorju. Najbolj individualna točka horoskopa. Stičišče med jazom in zunanjim svetom. Kaže, kako se človek na zunaj izraža, prvo reakcijo na vplive okolja. Kako se stvari lotiš, kako začneš kaj novega. Individualni izraz osebnosti. Zunanji videz, telesni izraz. Ascendent se torej na zunaj pogosto močneje izraža kot sončno znamenje (Sonce predstavlja temeljno osebnost, notranje bistvo). Ascendent (AC) se razvija šele tekom življenja, saj se izoblikuje šele v odnosih z zunanjim svetom. Lahko nanj gledamo kot na neko osnovo, ki se šele oblikuje, sam v njem vidim tudi karmično učno nalogo. Pomembno je, da se človek nauči kvalitete tega znamenja na zunaj aktivno in produktivno uresničiti. Planeti v ascendentu se v nastopu človeka zelo razločno izrazijo. Pri razlagi ascendenta pa moramo upoštevati tudi postavitev vladarja znamenja, v primeru Ovna bi to bil Mars. Če je ta šibko postavljen, kot na primer v znamenju Tehtnice, Raka, Rib ali v 12. hiši, potem se bo ascendent v Ovnu mnogo manj dinamično izrazil kot pri močni postavitvi Marsa (v ognjenem znamenju na primer). Vladar ascendentnega znamenja se imenuje tudi rojstni vladar. Hiša, v kateri je, igra bistveno vlogo v življenju človeka in je za razvoj ascendenta odločilnega pomena.

Preberi več >>> 1 HISA
Znak na pragu 1 hise

Na vrh

2. hiša - Bikova hiša (Venera)

Daje informacije o materialnih razmerah človeka. Imetje. Odnos do materialnega in način ravnanja z materialnimi stvarmi. Odnos do vrednosti, zavedati se vrednosti. Tisto, s čimer se da zaslužiti. Zmožnost, pridobljeno ohraniti in zavarovati. Dobiček in izguba. Uživaštvo.

3. hiša - Dvojčkova hiša

Dvojčkova hiša- Vsakodnevni, samoumevni načini obnašanja. Komunikacija in gibanje (promet). Govorjenje, branje, pisanje, telefoniranje, hoja, vožnja z avtom ali tramvajem itd. Zbiranje informacij, sosedski odnosi. Odnos do šole in učenja, vrsta šole, ki jo človek obiskuje. Posebna interesna področja. Vse zadeve, ki se tičejo bratov in sester.                  Preberi več >>>3 HISA


4. hiša - Rakova hiša

Dom. Družinske razmere, družinska posest. Izvor. Navezanost na dom in družino. Toplina gnezda, varnost. Smisel za družino,dom. Odnos do družine in do družinskega življenja. Večer življenja kot vrnitev k izviru. Preživljanje starosti. Preberi več >>>  4 HISA

5. hiša - Levova hiša (Sonce)

Dom lastnega otroštva. Potomstvo kot reprodukcija jaza, kot ustvarjalni akt. Odnos do otrok in način ravnanja z njimi. Pedagoško zanimanje in sposobnosti. Vse zadeve, ki se tičejo otrok. Življenje kot igra. Zabava, razvedrilo (gledališče, ples itd.), ljubiteljstvo (konjički), ljubimkanje (flirt), igre (kazino). Preberi več >>> 5 HISA

 Na vrh

6. hiša - Devičina hiša (Merkur)

Hiša služenja drugim. Odnos do dela, način, kako človek dela. Delovne razmere; odnos do sodelavcev, sposobnost uvrstitve in sodelovanja. Posebne praktične sposobnosti. Zanimanje za higieno in zdravstvena vprašanja. Smisel za red in čistost. 6. hišo označujemo tudi kot hišo bolezni. Znamenja živalskega kroga in planeti, ki se tu nahajajo, so bolezenski signifikatorji.
Preberi več >>> 6 HISA

7. hiša - Tehtničina hiša (Venera)

Hiša ti-ja. Hiša ne-jaz-a. Ti kot dopolnitev jaza. Drugi. Partnerska hiša (zakonski ali poslovni partner). Odnos do drugega, način ravnanja z drugimi. Sposobnost za razmerje in kontakte. Družabnost. Odkrito nasprotovanje, konflikti z drugimi (procesi). Odnos do javnosti. 7. hiša je nasploh hiša projekcij. Planeti, ki se tu nahajajo, se radi projicirajo na drugega (zlasti pri šibki kvaliteti). V partnerju potem človek sreča lastna "senčna področja". Tu se je treba naučiti, da v partnerju kot v ogledalu prepoznamo sami sebe.                                 Preberi več >>>  7 HISA

8. hiša - Škorpijonova hiša (Mars, Pluton)

"Hiša smrti". Od vseh najtežje doumljiva. Vezi. Zadolžitve ali celo odvisnost od drugega. Posest ali sredstva drugih oz. sredstva, ki jih človek dobi s pomočjo drugih. Dediščine in volila. Veliko planetov v 8. hiši pogosto kaže na to, da bo imel človek veliko opravka z denarjem ali posestvom drugih (tudi neprostovoljno). Kot hiša smrti se povezuje z vsemi zadevami ob smrti, odnosom do umrlih, zanimanjem za onostranstvo, za okultno, vprašanji ponovnega rojstva itd. Na smrt pa lahko gledamo tudi kot na raztapljanje, popuščanje materialnosti. V 8. hiši se moramo naučiti pustiti stvari, da gredo stran od nas, zapustiti jih. Proces smrti in prerojenja, transformacija. Moč in nemoč igrata tu veliko vlogo. Terapevti imajo pogosto močno zasedeno 8. hišo. Druge poskušajo spremeniti in pritiskajo nanje. Po drugi strani pa obstaja pri planetih v osmi hiši nevarnost, da bodo njihove energije potlačene. Škorpijonova zagnanost priti stvarem do dna se pogosto izrazi.

Preberi več >>>8 HISA

9. hiša - Strelčeva hiša - Hiša tujine (Jupiter)

Širitev horizonta, stremljenje po daljavah. Osvajalnost preko obstoječih meja. Zanimanje za tujino, veselje do potovanj. Vse zadeve, povezane s tujino. Področje nadaljnjega izobraževanja, visoki študij. Ukvarjanje z vprašanji smisla oz. religiozno-filozofskimi področji. Razširjanje znanja v širšem okviru (izdajateljske zadeve).

Preberi več >>>9 HISA

10. hiša - Kozorogova hiša

Hiša poklica. Kamor strememo. Družbeni položaj. Javno priznanje, čast in ne-čast. Socialni položaj. Poklicna nagnjenja. Kako človek ravna z lastno pozicijo. Težnja po priznanju, ambicioznost. Razmerje, odnos do države, družbe, oblasti in predpostavljenih. Močno zasedena 10. hiša kaže na to, da igra poklic najvažnejšo vlogo v človekovem življenju.

Preberi več >>> 10 HISA

 11. hiša - Vodnarjeva hiša -  HIŠA IZPOPOLNITEV ŽELJA IN PROFITA

Vse zadeve, ki se tičejo prijateljev in prijateljstva. Način ravnanja s prijatelji, s širšo družbo. Kakšne prijatelje človek privlači. Vsakovrstne skupinske aktivnosti, angažiranje v društvih, organizacijah, strankah, klubih itd. Tečaji, seminarji, kongresi. Podpora s strani prijateljev ali skupin. Protekcija. Organiziranje prostega časa. Klientela, upanja, načrti, pomoč, želje.
Preberi več >>>  11 HISA

12. hiša - Ribina hiša Hiša skrivnih sovražnikov

Najšibkejša od vseh hiš. Hiša skrivnih in skritih predelov življenja. Skrita motivacija, skrivna hrepenenja in upanja. K temu spada tudi vse neobvladljivo, izrinjeno in podzavestno. Na izrinjene energije lahko vsekakor gledamo kot na "skrivne sovražnike". Umik v odmaknjenost, zaprti zavodi, zapori, samostani, samotarstvo. Tudi bolnišnice (biti odvisen od pomoči ali pomagati drugim). 12. hiša je nasploh socialna hiša. Nadosebno zanimanje za druge. Služiti kolektivu. Posvetiti se drugim, se zanje žrtvovati. Hiša cerkve in spiritualnosti. Misteriozno, nejasno, skrito. Ezoterika

Preberi več >>>  12 HISA

Domov