FORTUNA V HIŠAH


FORTUNA v 1 hiši


Oseba s tem položajem Fortune od življenja bo izvlekla največ koristi ko se nauči kako biti popolno subjektiven, ne samo v pogledu sebe ampak tudi v splošnem pogledu na svet.

Subjektivna zavest se splošno gleda na negativen način kadar se primerja z objektivno percepcijo stvarnosti. Vendar pri osebi s Fortuno v 1 hiši sposobnost gledavanja sebe in sveta okoli sebe izključno z lastnimi očmi, a ne oči drugih, bo prišlo njej največ uspeha. Ideja o uspehu v bilo kateri sferi življenja je bazirana na sposobnosti, da nemoteno fokusira energiju na eden edini objekt. Da bi to dosegla, ta oseba mora razviti popolno subjektiven, enostranski pogled na svet. Ko se nauči, da vse izhaja iz nje same bo manj odvisna od tega kaj drugi mislijo o njej in njenem obnašanju.

Kadar se Fortuna najde v 1 hiši, obstaja velika verjetnost, da Sonce in Luna v horoskopu formirajo konjunkcijo. V takšnih primerih postane očitno koliko je važno za to osebo, da izvleče energijo iz obeh svetlečih teles skupaj, da bi lahko videla sebe, kot središče svojega življenja, težeč da se končno izpopolni. Ostanek sveta s katerim pride v vezo bo tedaj v skladu z njenimi osebnimi cilji in ambicijami. Za to osebo je važno, da življenju najde smisel.

Od drugih ljudi ne bo dobila mnogo pomoči, če je ne zahteva. Vendar, če jo zahteva, oslabi korist Fortune v 1 hiši, ker bo manj odvisna od moči harmoničnega bitja katerega je v stanju da razvije. Največjo srečo ta oseba doživlja kadar pokaže neodvisnost in samozadovoljnost. Ne glede za kakšne cilje in ambicije si prizadeva v življenju, ne glede na to kako veliki oni izgledajo, na splošno bodo imeli drugorazredni pomen v odnosu na vse kar uspeva, da spozna odkrivajoč sebe samo.

V kolikor človek dobi premijo na loteriji, se mu bo to zgodilo, kadar bo sam. V kolikor na delu dobi napredovanje, to bo rezultat napora, ki ga napravi sam. Če slučajno v starinarni najde nek zelo vreden predmet, to se ne bo zgodilo zato, ker mu je nekdo rekel, da gre tja. Našel bo svoj osebni vrč z blagom, ko ga bo želel najti.


Ko teži k uspehom bo spoznal, da njegova preveč tekmovalna narava nudi najboljši rezultat kadar poskuša, da premaga uspehe iz preteklosti, a ne kadar tekmuje s silami, ljudmi ali projekti izven sebe. Na ta način edino razsipa koncentracijo in energijo. S tem položajem Fortune, osebni nastop postane zelo važen. Skladno s tem, čim bolj se posameznik nauči ugoditi drugim skladnim pojavom, prijetno, fleksibilno osebnostjo in z željo, da ne vnaša nemir v življenja drugih ljudi, drugi ji bodo pustili več prostora.

Ker Točka brezosebne zavesti (IC), ki se nahaja v 7 hiši, ta oseba mora zavzeti ne-emotiven in duhoven pristop zakonu in vsem vezam v katerih prihaja v kontakt z drugimi ljudmi. Največjo resnico o sebi bo spoznala kadar se nahaja v družbi drugih. Ljudje se bodo obnašali kot sredstvo za notranje odpiranje. V kolikor je ta oseba v stanju, da uporabi ta spoznanja ali resnice na njih, one bodo na koncu prevladale omejen ego. Ko spozna formo nesebičnosti, posameznik bo v priliki, da doživi svobodo višjega reda, tisto v kateri se osvobaja razlika med  osebnimi potrebami in potrebami drugih. Omejen ego je kot sluga višje zavesti katera je enaka za vse. Kadar z njo močneje prevlada, človek doživlja zadovoljstvo resnične samo-izpolnitve.


FORTUNA v 2 hiši


Človek tukaj najde svoj vrč z blagom, ko prvič  odkrije kaj je za njega prava vrednost. On mora da postavi čvrste temelje, tako da, tekom življenja postane  bolj siguren v to kje se nahaja. Ne-pretresen z vetrovi sprememb, želi da za sebe in druge izgradi bistvo, kar bo na koncu življenja nudilo bogatejši pomen.
Denar in stvari ki se lahko z njim kupijo so ogromnega pomena ampak samo toliko koliko njegovo bogastvo ponazarja prave vrednosti. Ko se nauči da razmejuje smisel koriščenja, na koncu bo uspela, da spozna da ni škodljivo imeti nekoristne stvari.

Škodo predstavlja privrženost stvarem, ki niso več uporabne.

Ta posameznik je lahko skrajno srečen v pogledu denarja vlagajoč napore, ki odražajo njegove iskrene vrednosti. Istočasno bo izkusila ravno nasproten efekt ko poskuša doseči ali si lastiti vse kar ne ponazarja njegove najviše vrednosti.
Brezoseben segment njegove osebnosti, simboliziran s Točko brezosebne zavesti (IC), ki se nahaja v 8 hiši, doživlja vrednosti drugih. On poskuša, da absorbira te vrednosti do tistih mej kjer se mora naučiti kako da napravi razliko med lastnimi vrednostmi in vrednostmi drugih.


Največja slabost tega položaja izhaja iz prepuščanja vplivu absorpcije (ali ponazarjanja) seksualnih vrednosti drugih. Največjo srečo bo dosegla, ko doseže notranjo stabilnost, ki se ne bo pomutilo odstopanju prijatelja, kot tudi celega društva. Bogastvo za katerim se neprestano traga na koncu bo prišlo v obliki nekega principa s pomočjo katerega se bo ta oseba naučila, da vodi lastno življenje. Enako močno kot je princip, se mora drugim ljudem dovoliti, da najdejo lastna pravila. Ker ta oseba zelo dolgo išče centralni princip osebne egzistence, njegova iznajdba samo budi željo, da je drugim na uslugo. Bo takšnih poskusov  ali se mora naučiti da v primerih ko avditorij ne posluša, govornik običajno izgublja moč in okvir teme. Tisto kar je pravilno za to osebo je lahko isto tako tudi za cel svet, ali od življenjskega pomena je zapomniti si, da v poskusih nudi tistim, ki so nesposobni da prejemajo, obstaja možnost, da iz vida izgubi cilj.

Preko Točke brezosebne zavesti v 8 hiši, ta oseba se mora naučiti, da gleda vrednosti sveta na ravnodušen način. Ne mora da se strinja z vsem kar vidi. Mora da sprejme vrednosti prepričanja in mišljenja, ki se spopadajo z njenim, razumevajoč da one v bistvu ne grozijo sigurnosti, ki jo je našla v lastnem prepričanju. Svetu se mora dovoliti, da nadaljuje svojim tokom.


Ko dosežemo takšen pristop, razumemo da celotno svetsko licemerje neznatno deluje na osebno srečo. Dvojnost je relativna. Nam je važno da opazimo tako imenovano dualnost, da bi jo lahko razrešili. V tem trenutku lahko končno uvidimo razliko med tistim  kar je in tistim kar ni osebnega značaja.

Zanimivo je opaziti da, medtem ko se za Fortuno v 2 hiši razume zbiranje vrednosti, Točka brezosebne zavesti v 8 hiši se razume destrukcija lažnih aspektov te substance. Ta substanca je lahko fizična ali mentalna. Točka brezosebne zavesti v tej hiši bo pokazala vrednosti, ki neznatno sodeluje v izgradnji bogastva osebne sreče. Ta oseba bo opazila odbijanje prijatelja in spremembo pri znancih, zaradi česar doživlja številne spopade z ljudmi. Izgubila bo dosti prijateljev zaradi temeljne razlike v vrednostih. Vendar skozi te izgube, ta oseba izraža važen del narave božanskega. Izpostavljen primer, ki ga ta oseba daje v stanju je da poduči važnosti zastopanja značajnih principov. Kadar je posameznik sposoben, da postane resnično ravnodušen do doživljajev iz osme hiše, bodo ti spopadi prešli  na minimum.

Oni se več ne mešajo v gradnjo osebne sreče skozi Fortuno v 2 hiši. Na ta način, ta položaj Točke brezosebne zavesti nakazuje kateri objekt blokira stabilnost naše strukture in ki stabilizira strukturo drugih ljudi. Pri tem se razvija sposobnost vpogleda kaj je za osebo značajno in obvezno.

Aspekti Fortune


FORTUNA v 3 hiši


Tukaj bo največjo izpolnitev prinesla radost v komunikaciji, skozi veze z ljudmi. Ta oseba hrepeni, da jo drugi razumejo z veliko resnostjo. Jezik in uporaba besed so ji zelo pomembne zato poskuša, da razume kako drugi mislijo in vidijo stvari, da bi razvila širšo perspektivo lastnega mišljenja. Bolj je sposobna, da uvidi veze med ljudmi in stvarmi v svojem življenju, bolj bo razvila sposobnost za razmišljanje. Ta sposobnost jasnega razmišljanja je tisto, kar ji bo na koncu prineslo največjo srečo.

Obstaja neprestana težnja, da se očisti percepcija in velika radost v poučevanju drugih, da postopajo na isti način. Ta oseba rada deli ideje - to ji daje občutek napredka in sigurnosti. Sigurnost tukaj temelji na mislih in ne na materialnih stvareh.

Točka brezosebne zavesti v 9 hiši ustvarja edinstveno izkustvo v zavesti osebe. Tu se nahaja brezosebna manifestacija božanskih, kozmičnih idej skozi višjo zavest. Vendar, v življenju velika sreča nastopa preko človekovih idej, izraženih skozi nižjo ali konkretno zavest. Vse dokler ne spozna razliko in vezo med zelo osebne nižje zavesti in brezosebne višje zavesti, bo izpostavljena notranjem konfliktu. Jasno je, da ta oseba višjo zavest smatra važnejšo.

Vendar pa je ona nesposobna, da živi v njej. Rojena je, da bo prenašalec idej in idealov, ki so malo izven običajnega razumevanja. Na ta način ona mora da razume razliko med prisotnostjo ideala kot vodilne zvezde za človeštvo in realnosti v kateri morajo ljudje živeti. Ti višji ideali jo neprestano okupirajo. V kolikor lahko razume njihovo modrost in jo uporabi v lastnem življenju, vse njene veze (katere bazirajo na njeni sposobnosti za komunikacijo) bodo napredovale. Veliko srečo ona tedaj doživlja samo v prisotnosti ljudi in to zato, ker ima nekaj pomembnega da obvesti. Mora se naučiti, da formira svoje mišljenje, ker ideje katere občuti skozi Točko brezosebne zavesti v 9 hiši pogosto so enako težke izvajati drugim, kot so tudi njej. Zaradi tega, dokler ji je važno da predstavi ideje svetu, isto toliko je važno tudi za njen občutek sreče, da na silo prenese te ideje tistim, ki morda ne želijo, da jih sprejmejo. Nepotrpežljiva po naravi, ta oseba se mora naučiti počakati na določen trenutek, ki bo omogočil resnično poduku. Ideja katera se izrazi na edinstven način, tako da vžge plamen razumevanja pri nekom drugem ji nudi srečo s spoznanjem, da je koristna. Ona se uči spoznanja, da so društvu potrebne njene ideje in čim bolje lahko izrazi božanske ideje na čisto nepristranski način, v večji meri bo sprejeta.

Ko sprejme številne raznolike misli na področju religije, filozofije in odnosa do  življenja preko Točke brezosebne zavesti v 9 hiši, bo najsrečnejša ko uvidi največ resnice, katere premostijo mentalne prepreke isprečene med ljudmi. Mnogi ljudje s Fortuno v 3 hiši kažejo nagnjenost, da preučujejo razne teme iz področja religije, etnologije in spiritualnosti. Zaradi tega njihove osebne veze niso ovirane z enostranskim pristopom.  Eden od predpogojev za razumevanje je poštenje, ki izvira iz sposobnosti, da vidi vse aspekte situacije. Na ta način s pomočjo sposobnosti vnese več razumevanja v vse ljudske odnose, oseba s Fortuno v 3 hiši lahko doživi veliko srečo v vsakem, ki ga sreča.


FORTUNA v 4 hiši


Posameznik bo tukaj največjo srečo dosegel z negovanjem začetka življenja. To je lahko ljudsko življenje, rastline, hišni ljubljenci, ideja ali projekti v nastajanju katerim je za razvoj potrebna posebna nega. Tu je prisoten izražen občutek izpolnitve preko dajanja. Občutek izpolnjenosti, ki jo nudi Fortuna izvira od mere v kateri oseba občuti, da je potrebna.


Delati vse to, posameznik teži, da vzpostavi lastne korenine. Vidno je hrepenenje, da se postavi emocionalni temelj, ki bi bil dovolj čvrst,  da bi vzdržal bodoči razvoj.


Skozi Točko brezosebne zavesti v 10 hiši oseba se mora naučiti, da je za vsako stvar potreben čas, da dozori. Oseba s takšnim položajem Fortune nakazuje nagnjenost, da pobere plodove preden je setev končana. Na ta način, ta oseba mora spoznati, da človek postavlja cilj tako, da mu življenje dobiva obogaten smisel in smer.


Oseba ne sme dovoliti projekciji izpolnitve vsakega cilja da ji nudi iluzijo kako je nekaj že  zares dovršeno. Zaradi tega velik občutek izpolnitve, ki bo sledilo za vsako namero, medtem ko razmišlja o samem cilju, mora realistično smatrati nedosegljivim vse dokler se semena ne posadi. Pri osebi s Fortuno v 4 hiši veliko zadovoljstvo ni toliko v končnem uspehu, kolikor v utrjevanju začetnih korakov vsakega potovanja.


Da bi Točko brezosebne zavesti v 10 hiši videla v pravi perspektivi, ta oseba mora prepoznati in razumeti potrebo za vzpostavljenim redom v svetu. Ona mora biti v stanju, da vidi strukturo društva v katerem živi in ne dovoli pri tem njegovi veličini in kristalizirani naravi, da pretrese občutke o zelo važnih pa vendar nepomembnih stvareh, ki jih prične. Ravno iz teh pričetkov se bo na koncu razvila celotna struktura.


Zaradi tega mora uvideti strukturo in moč vzpostavljenega društva, kot tudi tisto kar svetu daje obliko. Ne sme se identificirati s to obliko, ker če to napravi bo izgubila lasten občutek smisla.


Za to osebo vrč z blagom je v bistvu s te strani duge. Kmet ne ve iz katerega semena bo vzklila pšenica, kljub vsemu pa skrbi za celo njivo. Skrbnost je v njegovi naravi. Pri takšni pozornosti semena vzklijejo, a koreni se širijo. Ravno v tem ta oseba najde svoje največje zadovoljstvo. Tisto, kar je osebno sposobna da si želi in nahrani, ji bo nudilo občutek edinosti z izvorom ustvarjanja.


V izražanju Točke brezosebne zavesti v 10 hiši se mora soočiti in spopasti z vsemi aspekti materialnega sveta, ki ga dobro pozna. Važno je da to sprejme, ker ti faktorji širijo velik vpliv na končni rezultat vsega kar prične in v brezosebnem smislu simbolizirajo izpopolnjevanje vseh začetkov na svetu. Ravno v tem ta oseba vidi človekovo odgovornost do drugega človeka. V kolikor je v stanju, da se nepristransko sooči s svojimi odgovornostmi , nikoli ne bo izgubila občutek sigurnosti.


Tej osebi veliko zadovoljstvo nudi naravno obnašanje, dokler ne žali ali ne doživlja žalitve od umetnega sveta. Tu mora biti nežna in fleksibilna in ne rušiti tisto, kar je krhko in brez občutkov. V velikem skladu s svetom naravnega življenja, ta oseba poskuša da druge nauči kako ščititi naravo in da zaščiti izvore vseh stvari. Bližja je korenu egzistencije, bolj bo srečna. Veliko zadovoljstvo prav tako izvira od občutka naravnosti. Vendar, ona se mora naučiti, da sprejema tisto kar je na videz umetno.

Za nekatere ljudi ta pozicija pomeni veliko izpolnitev preko enega starša ali bližino z nasledstvom ali poreklom. Za druge, ona označuje varnost, sigurnost in izpolnitev tesnosti s samimi koreninami njihovih duš.

Brez obzira na plan katerega oseba išče skozi svojo Fortuno, ugotovi veliko zadovoljstvo kadar ne dovoli svetskem egu, ki ga čuti Skozi Točko brezosebne zavesti v 10 hiši, da se pomeša s pravim bistvom bitja, ki čuti, teče, diha in raste, kot otrok narave.

FORTUNA v 5 hiši


Oseba tukaj doseže največjo srečo, kadar se ukvarja z neko kreativno dejavnostjo. Brez obzira na to ali se bo to izražalo kot nek poseben talent ali bo samo način na kateri se igra v življenju, ona je v stanju da se osebno identificira z vsem kar ustvari. Na ta način, njen proizvod ni samo tisto kar ustvarja ampak tudi sama postaja proizvod vsega kar dela. Ta  oseba si lasti veliko sposobnost, da uresniči svoje sanje. Stvarnost v kateri živi je v veliki meri rezultat njenega osebnega delanja.


Točka brezosebne zavesti v 11 hiši ustvarja vizijo idealne realnosti. Ravno iz tega ideala ona mora ustvarjati. Zaradi tega, v kolikor so ideali prenizki, pretirano razpršeni pod vplivom

prijatelja katerega ideali niso inspiracijski, sposobnost kreacije postane zmanjšana. V kolikor pa osebni krog prijatelja vnaša živost v upanja, sanje in želje in tanano jih poriva izven njenega dometa, zadržajoč se dalje v okviru kraljestva domišljije, kreativna Fortuna v 5 hiši se tedaj krepi. Da bi ta oseba dosegla najvišjo srečo mora biti ne samo selektivna do ljudi, ki jih izbira za prijatelje, a kateri imajo moč, da ji prebudijo ali uničijo srečo, tudi v pogledu sanj, ki jih sanja. Star pregovor pravi: "Pazi se tistega kar želiš, ker to lahko tudi dobiš." Ni boljše resnice za osebo s Fortuno v 5 hiši. Vse dokler se ne nauči biti do vseh  svojih prijateljev ravnodušna in dokler ne dojame svoje sanje, kot običajno zbirko simbolov iz univerzalne ne-zavesti, ta oseba bo doživljala izjemno močan vpliv 11 hiše na svoj kreativni proces.

To lahko dovede do razplinjenja njenih sposobnosti tako da bo bolj verjela v sanje kot v  trenutno izpolnitev. Ker ta oseba teži k popolnem izražanju, se mora naučiti da čas predstavlja vredno lastnino. Čeprav bo morda želela, da se ziblje v sanjarijama, mora da spozna, da ji one dušijo kreativni nagon.


Točka brezosebne zavesti v 11 hiši se lahko izkoristi za sprejemanje novih idej ampak se z njimi ne sme poistovetiti v kolikor se posebej ne vklopijo v kreativni tok. Važno je zapomniti si, da vsaka kreacija vsebuje en procent inspiracije in 99 procentov napora. Obstaja  velika razlika med spoznanjem, da nekdo nekaj lahko napravi in resnično uresniči zamisli.

V kolikor se Točka brezosebne zavesti v 11 hiši pravilno uporabi se lahko doživi velika lepota, ker se ravno na tem mestu lahko vidijo človekove sanje polne hrepenenja.

Kadar ostane ravnodušen, človek postane del procesa fantaziranja v univerzalni zavesti. Tu se

prav tako lahko izraža idealizem v prijateljstvih, ki se na izgled sploh ne zasnuje na realnosti, pa vendar deluje kot velik kotel kreacije. Prijatelji občudujejo to osebo in to občudovanje je lahko velik navdih za ustvarjanje, posredstvom Fortune v 5 hiši.


V Točki brezosebne zavesti v 11 hiši se običajno očitava velika modrost, ampak dar ni treba da se troši samo na prazno blebetanje. Čim več se govori o tistem, kar se želi ustvariti, manj bo volje in energije imela na razpolago. Ta oseba razume potrebo sveta za sanjarjenjem.

V bistvu, ona jih spodbuja. Ona ve, da so ravno sanjači ne-vidljiv izvor ustvarjanja in istočasno razumevanja koncepta neangažiranosti in ravnodušnosti. Vendar , največje zadovoljstvo in srečo ta oseba doseže skozi globoko in intenzivno angažiranje v vsem kar je sposobna, da ustvari.

Mnogi ljudje s to pozicijo bodo doživeli največje zadovoljstvo skozi neko bleščeče ustvarjenje ali v umetnosti, gledališču ali preko nekega izjemnega otroka. Ves ta čas ta oseba služi človeštvu vpijajoč sanje katere ljudje ne znajo uporabiti, ona jih preseje in uporabi tisto naučeno v osebnem ustvarjanju. Ona bo spoznala, da mnogi ljudje kot da nimajo volje, da napravijo tisto, kar si zamislijo. V kolikor poskuša, da jim vbrizga lastno voljo, ker čuti, da bi morali biti angažirani, bo ustvarila odpor prema sebi.

V univerzalni zavesti obstaja velik spekter izkušenj. Za kreativno osebo ne obstaja večja radost od aktivnega življenja skozi delanje, obstajanje in nastajanje. Skozi proces imitacije oseba se počuti bližja Ustvarjalcu. Vendar , ona lahko razume tudi svojo realno ravnodušnost do dogodkov in okoliščin, ponovno se ogledajoč v Ustvarjalcu. Velika je radost katero oseba doseže posredstvom Fortune v 5 hiši.


FORTUNA v 6 hiši


Ta položaj nudi dosti sreče skozi delo. To osebo izpolnjuje pazljivo koriščenje časa in energije. Druge ljudi ona vidi kako se vračajo v preteklost preživljajoč že razrešene situacije, sposobna da se obdrži iznad mulja negativnih emocij zelo aktivne  narave, vedno na uslugo in pripravljena na izpolnitev. Ona ve kako se zadržati v sedanjosti.

To doseže ohranjajoč detajle katere večina ljudi ignorira ali zapostavlja, misleč da se bo nekako izvlekla. Ne dovoli, da stvari dobijo takšen značaj, da bi zameglile izkustvo radosti.

Skozi sistematizacijo lastnega življenja ona doživlja neizmerni občutek izpolnitve. Želi da organizira življenje tako, da teče in funkcionira kot dobro podmazana ura. Čim več to dela, močnejši ima občutek, da sodeluje v samem središču življenja.

Skozi Točko brezosebne zavesti v 12 hiši ta oseba doživlja človekove notranje potrebe. Občutljiva je na sile stvaranja, ampak pomembno je, da se nauči sodelovati s temi silami, a ne da ostane popolno pasivni opazovalec. Ona prav tako ima občutek obveze do društva, ker skozi 12 hišo je lahko globoko sočutno bitje. Vendar, nekaj mora napraviti s svojo sočutnostjo, da se ne bi pretvorila v žalost. Ključna beseda za srečo tukaj je aktivnost. Poznavajoč neskončnost, ona mora funkcionirati v končnem svetu, kjer lahko uporabi svoje spretnosti. Med vsemi pozicijami zodiaka, oseba s tem položajem Fortune najbolje zna da dela. Z veliko razumevanja principa funkcioniranja stvari, skupaj s sposobnostjo da vidi neskončnost skozi 12 hišo, ona ima močan potencial za pravilno akcijo.

Ta oseba je najsrečnejša kadar tisto kar izbere da dela izpolni osebno potrebo nekom drugem. Pri nekaterih ljudeh, koncept uslužnosti in dela pomeni to zemeljsko, dolgočasno egzistenco. Vendar , oseba s Fortuno v 6 hiši je v največjem skladu z osnovo svojega bitja, ko spozna koliko dobro funkcionira v okvirih svojega potenciala. To prinaša največje zadovoljstvo.

Fortuna v 6 hiši izkazuje tendenco, da človeka žene, da preživi svojo mladost razmišljajoč v okvirih pomena 12 hiše. On tedaj spozna, da vse kar občuti ni resnično osebno, ampak samo predstavlja sposobnost da doživljanjem in pregledovanjem negativnosti, kot tudi tistega kar je pozitivno, univerzalno in neskončno. Človek tu najbolje funkcionira kadar ne razmišlja o večji kozmični realnosti izven sfere katera se da opaziti s pomočjo petih čutov.

Tekom tega obdobja je ta oseba v največjem skladu z vesoljem. V kolikor čas porablja poskušajoč da bo v skladu s kozmičnimi silami bo dosegla ravno nasprotno. Po drugi strani, v kolikor se življenje posveča poboljšanju prirojenih sposobnosti, vesolje prične da sodeluje in bo nastopilo veliko razodetje radosti.

FORTUNA v 7 hiši


Ta oseba največjo srečo dobiva od drugih ljudi. Ta položaj Fortune nudi največ duhovnosti in edinstvenosti, ker se Točka brezosebne zavesti nahaja v 1 hiši, hiši osebne identitete. Ta oseba živi svoj brezosebni identitet, ki postane oseben samo v prisotnosti drugih ljudi.  Ona neprestano išče zedinjenje ali preko zakona, prijateljstva  ali partnerstva.

Takšne in druge oblike odnosa jo približujejo doživljanju osebne identitete nekoga drugega. V drugih vedno vidi več radosti, kot je v stanju, da je vidi v sebi. Kot rezultat tega, ona pokaže veliko nagnjenost, da druge napravi bolj zavedne njihove osebne sreče.


Na mnogo načinov je ona uslužna, ker izraža Boga skozi vse svoje aspekte. Na ta način resnično živi brezosebno identiteto, ker vse kar želi, to dela zaradi drugih. Sposobna je, da izpolni potrebe ljudi in jih motivira, da doživijo izpolnitev. Radost doživlja zahvaljujoč njihovem napredku.

Ker se njena osebna identiteta ne odraža na popolno osebnem planu, ima sposobnost, da na svet gleda nepristransko. Preučuje akcije in reakcije, vzroke in posledice in globoko je zaskrbljena z med ljudskimi odnosi. Zaradi tega bo nekega dne izvedela kako spojiti tiste faktorje,  ki jih je Bog namenil človeku v smislu izkustva popolne zedinjenosti. Velik del sebe bo žrtvovala, da bi dosegla to edinost in, ko se to izpolni bo spoznala, da je ljubezen, ki jo prejema dosti bogatejša in globlja, kot jo je izkusila večina ljudi.


Na nezavednem planu ta oseba polaga več pozornosti drugim ljudem od nje same. Ona poskuša, da zapolni razpoke v življenju drugih ljudi, pogosto poskuša ublažiti in olajšati njihove travme in težave. Vendar ji je težko spoznati kaj resnično želi za sebe, a tok s katerim bo na koncu usmerila svojo ladjo se ji bo prikazalo skozi druge ljudi.

Tekom mladosti na to osebo preveč z lahkoto vplivajo zunanje sile, da bi zares vedela na  katero stran se usmeri. Kakor hitro bo lahko odkrila, razumela in sprejela svojo brezosebno naravo, bo ustvarila edinost na notranjih planih in to postane faktor, ki je najvažnejši in jo najbolj zadovoljuje v življenju in ji nudi največjo radost.


Ker bo v življenju te osebe sreča in radost vedno prihajala preko drugih ljudi, ona pripada manjšini ljudi, ki je iskreno najsrečnejša kadar je vse kar napravi ali zamisli podrejeno zadovoljstvu ljubljene osebe. To je iskrena želja duše, ki ima prednost pred vsemi ostalimi željami, ki jih ravnotežje horoskopa lahko pokaže.

Odsotnost osebne zedinjenosti z drugo osebo povzroča neskladje in občutek pomanjkanja smisla, usmeritve in pomena v življenju. V dajanju je njeno največje zadovoljstvo, a z željo da dobiva postane bolj zavestna svoje nepopolnosti, kar izvira iz identifikacije z osebno naravo.FORTUNA v 8 hiši

Ta oseba bo dosegla največjo radost preko tistega, kar dobiva od drugih. Vrednostni sistemi, ki so tukaj očitno izven osebnega okvirja na koncu se izkažejo kot najboljši. Tej osebi se neprestano nudijo drugačne metode napredovanja. Vsakič, ko se pokaže možnost za drugačen poskus, pride do novih, osebnih odkritij. Ta oseba preučuje vrednosti drugih, želi da ponikne v tisto kar drugi ljudje tako pazljivo čuvajo. Čim več odkriva in uporablja te zunanje vrednosti v svoje osebno življenje, njeno izkustvo postaja  bogatejše.

Njene osebne vrednosti, posebno tiste, ki so na videz izgubile svojo uporabnost se lahko pregledajo in dobijo novo obstoj in značaj v luči teh zunanjih spodbud. Ta oseba setedaj uči veliko umetnost fleksibilnosti.

Da ne bi blokirala ta razvoj, Točki brezosebne zavesti v 2 hiši se mora dovoliti, da pokaže kako vse vrednosti za katere se veruje da so osebne, niso njene. Namesto tega, one predstavljajo brezosebno manifestacijo želje za pridobivanjem in posedovanje. Polarnost 2 in 8 hiše je poosebljen silovit vrtinec med tistim na kar se posameznik lahko nasloni in tistega česar se mora osvoboditi. Največje bogastvo za to osebo bi morale biti resnične in večne vrednosti. Ta oseba se mora osvoboditi tistega, kar ni več uporabno in nima več nikakršen pomen. To lekcijo ni lahko obvladati.

Preko Fortune v 8 hiši ljudje v življenju te osebe nakazujejo na vse tisto kar jo tišči, kot tudi vrednosti, ki transcendentirajo minljivost trenutnih želja. Vse kar je brez vrednosti uničijo tisti ki jo ljubijo, puščajoč prostor za Točko brezosebne zavesti v 2 hiši, da izrazi resnične vrednosti in bogastvo katero je božanska narava namenila človeku.

Morda v večji meri, kot pri bilo katerim drugim položaju v zodiaku, ta oseba se mora odreči velikega dela svojega ega, da bi njena Fortuna v 8 hiši delovala za njeno največjo dobrobit. Ona išče osebno zapuščino. Ne glede na to ali jo bo našla v obliki denarja, idej, novih vrednosti, skozi bogatenje seksualnosti ali zavestnim izpolnjenjem bistva svojega bitja, ona mora da spozna, da ni pusti otok.

Ker ji bo največja osebna sreča vedno prihajala preko neke druge osebe, ona mora, da se nauči skromnosti in, da spozna kako vrednosti, ki jih izbere izraziti se lahko na koncu pokažejo manj pomembnim, kot tiste, ki jih ji nudijo drugi. Zaradi tega, ne bi morala da krčevito hrani-čuva lastne vrednosti. Nasprotno, morala bi se odpreti do pretoka vrednostnih sistemov in idej, ki so na videz tuji njenim principom ampak ji v bistvu prinašajo radost in preporod duše.

FORTUNA v 9 hiši


Fortuna v 9 hiši dovoljuje osebi, da doživi največjo radost skozi odkritje resnice. Ta oseba teži kozmični realnosti iznad te zemeljske egzistence katero preživlja skozi rutinske odnose.

Točka brezosebne zavesti v 3 hiši prikazuje svet, ki je očitno izpolnjen z ljudmi, ki se pogovarjajo medtem, ko jih njihovi slušatelji ne razumejo. Tukaj se pomen besed javlja kot ovira in izkrivljanje resnice. Ta oseba se mora naučiti, da to gleda nepristransko in ravnodušno, da bi spoznala, da ideja dvojnosti predstavlja naravo ljudske izkušnje. Ko to spozna je mogoča prava komunikacija. Ta oseba se pogosto nahaja v situaciji, da jo drugi vidijo ali slišijo kako iznaša misli za katere ve, da niso popolna resnica. Ona se mora naučiti, da to sprejme kot izkustvo katerega del je absorbirala posredstvom ljudskega izkustva očitne dvojnosti. V kolikor želi da Fortuna v 9 hiši dela za njeno dobrobit, mora spoznati, da se resnica lahko spozna tudi skozi zavest o neresnici. Čim večjo dvojnost izkusi in izrazi, bo imela večjo potrebo za višjo resnico, da se dvojnost pretoči v edinost.

Položaj Fortune v 9 hiši ustvarja močno identifikacijo z božanstvom ali nekakšno osebno predstavo tega božanstva. Posamezniki s tem položajem bodo prav tako izkusili večjo zavest o sami univerzalni resnici in bo v skladu s silami narave. Svet to zelo pogosto ne dovoljuje, pa ta oseba postane prisiljena da ustvarja kontakte in odnos v določenem smislu daleč izpod idealnih okoliščini. Prepoznavanje in sprejemanje materialnega plana zavesti, kot tudi uravnotežene ravnodušnosti, ohraniti radost in izpolniti potrebo za komunikacijo preko Točke brezosebne zavesti v 3 hiši. Na ta način, ne ozirajoč se na druge, ta oseba ne bi morala spustiti lastne kriterije, da bi dosegla nek drug, ki se upravlja z nižjo zavestjo. Ta druga oseba je pravzaprav običajno v isti meri zavedna kot tudi ona sama, ali ne mora da predstavlja medija za subtilnosti misli katere niso dvojne narave. V vsakem primeru, vedno je najbolje držati se najvišjih kriterijev. To na splošno koristi vsem, ki do tega drže in vzdigne nivo misli in življenja.

Izgubila bo mnogo lepote modrosti v poskusu, da se preklopi z višje na nižjo, zdravo razumsko zavest. Planina stoji, a dolina lahko samo gleda v njo. V kolikor bi se planina spustila v dolino, ne bi više bila planina. Zaradi tega, človek s Fortuno v 9 hiši iščoč radosti narave in izkustvo kozmične realnosti se mora naučiti, da živi in dela v vsakodnevnem svetu idej in misli, ki so na izgled manj značajni. On mora ne samo, da tolerira te ideje, ampak tudi da spozna koliko so obvezne, kot je obvezna tudi dolina. Dolina je oporišče na katerem stoji planina. Na ta način, narava relativnosti pride do zavesti, a neresnica dvojnosti se prečiščuje. Neodvisnost, uravnotežena razumevanjem predstavlja ključ za radost tej osebi. Velika sreča bo izvirala iz njenega močnega občutka vzpostavljenega odnosa z univerzumom.

V tem položaju se odčitava velika količina ukoreninjene sreče katera največjim delom izvira iz izvora ki ga ta oseba sama najde. Čeprav ji je težko, da spozna zakaj se ljudi skozi življenje tako mukotrpno prebijajo, vendar jih mora pustiti pri miru, jer, v kolikor ne preneha  popravljati ideje in stališča drugih, se lahko zakoplje in oddvoji od radosti ki jo čaka na njeni edinstveni poti.

Ni suma, da mora mnogo učiti druge in nikoli ne bo prenehala poučevati. Vse dokler ne postane ravnodušna do reakcij na njena poučevanja, ne bo resnično začela občutiti veličino in širino svojega znanja, svojo resnično funkcijo in pravo vrednost ljudi. V tej točki se ji začenja prikazovati vizija vrča z blagom z one strani duge. 


FORTUNA v 10 hiši


Posameznik s tem položajem bo dosegel največjo radost, ko izpolni specifične, tradicionalne cilje katere je postavil in definiral sebi. Tu se odčitava želja, da ga sprejme skupnost in ljudi od avtoritete.

Koristi od Fortune  v 10 hiši nikoli ne pridejo lahko, oni se pridobijo mukotrpnim trudom. Ko ta oseba doseže pravo in ne samo biološko zrelost, svet vidi brez iluzij in z velikim razumevanjem. To izvira iz Točke brezosebne zavesti v 4 hiši, ki izziva sočutje za emocije in potrebe, ki motivirajo človeštvo, izogibajoč se pasti poistovetiti se z njimi.


Obstajajo negativni vplivi Točke brezosebne zavesti, ki se morajo uvideti in spremeniti - otročje emocije, ukoreninjeni načini reagiranja, ki se ponavljajo in trenutna občutljivost. Oni imajo tudi zelo pozitivne nasprotnosti v enostavnem, odprtem, radostnem sprejemanju, zaupanju in sposobnosti za soočanje s specifičnim potrebama in zavesti o občutkih drugih ljudi. Imeti to u vidu je možno delovati v 10 hiši in se izogniti programirani reakciji na slične situacije in probleme. Namesto tega, oseba se odpira k intuitivnim postopkom zasnovanim na samo- pregledom in brezosebni zavesti. Emotivni plan postane ključ za materialni svet. Projekti ali ideje se lahko zaradi tega gojijo in izpopolnijo preko 10 hiše.


Položaj Fortune v 10 hiši lahko tej osebi priskrbi pozicijo zaupanja in avtoritete. Zanimivo je opaziti, da odgovornost in avtoriteta odražajo sposobnost posameznika da skrbi o drugih ljudeh in da jih vodi. To je pozitivna stran Točke brezosebne zavesti v 4 hiši in predstavlja primer neposredne povezanosti naših ciljev in potreb z ljudmi, ki nas obkrožajo.


Fortuna tukaj lahko spodbudi mnoge da iščejo rešitev problema "pravilnega" in "napačnega". Običajno se pojavlja zelo močan občutek moralnosti zasnovan ali na disciplini iz zgodnjega otroštva ali na verski vzgoji. Tu se javlja nagnjenost k pomembnem zaviranju področja delovanja te osebe. V pozitivnem smislu, pak, obstaja močna pravilnost karakterja, ki spoštuje pravice ljudi in priznava osebne obveze in odgovornosti.


Ko ta oseba spozna, da dobro in slabo ni absolutno ampak , da je odvisno od časa, mesta in zgodovinske dobe, pridobi širši vpogled na področje aktivnosti - in v zavesti in v fizičnem svetu. Vse dokler se ne žrtvuje osebna integriteta in občutek resnične pravice, ta oseba v sebi ne more da vidi promašaj. Ne smemo pozabiti, da določanje ciljev diktira dobrim in slabim v vsaki situaciji. Karkoli osebo približa cilju – je pravilno. Tisto kar tedaj preostane je cilj, da mora biti v skladu z resnično naravo te osebe.

Radostni občutek te osebe izvira iz spoznanja, da je sposobno ljudsko bitje, velika je moč katera tvori avro zaupanja in samospoštovanja. Ona postane svetilnik ljudem, ki še naprej iščejo in odkrivajo, primer, ki se ga mora slediti kot vodilno zvezdo.


FORTUNA v 11 hiši

11 hiša je pritegnila pozornost mnogih astrologov, morda zaradi tega, ker njej vlada Uran, planet presenečenj, iznenadnega, gotovo zaslepljujočega bleska. Fortuna, ki se tukaj nahaja ima odgovarjajočo Točko brezosebne zavesti v 5 hiši, ki ji vlada Sonce. Ta osa, Sonce - Uran, je kreativna, inventivna in dalekosežna po dejstvu in vplivu. Fortuna v 11 hiši je povezana z vizijama lepote in razvojem humanosti in ustvarjanja. To je zares edinstven položaj, ker je človek zaveden ljudske evolucije in misli da sigurno pozna končni cilj. Ta oseba je prav tako krajne neodvisna, ker jo ta zavest osvobaja vsakodnevnih problemov in trenja človeštva in jo povzdigne k "vedno prisotni bodočnosti". To pomeni: bodočnost obstaja ravno sedaj, samo ko bi jo vsi lahko opazili. Vendar , takšno stališče mnogi ljudje ne morejo z lahkoto sprejeti in razumeti.

Točka brezosebne zavesti v 5 hiši nudi neomejeno energijo ki, v kolikor se ne usmeri, lahko izzove velik nemir. Prisoten je neprestani občutek, da posameznik mora nekaj "napraviti" ali stvori. Vendar, to je samo okrepljena izkušnja kreativne moči, ki je človeku dana kot instrument stvaritev. V kolikor se posameznik ne identificira z njo kot "osebno potrebo" za stvaritev, može da najde svobodno pot pri skoraj vsakem postopku, projektu ali odnosu. Tendenca k njenem izkoreninjenju tukaj predstavlja samo idejo o naši energiji.

To je energija sama. Kadar se nepristransko kanalizira bo vsem od koristi, uporabljena na sebičen način bo samo izzvala prepreke in oviranja.

Točka brezosebne zavesti v 5 hiši ustvarja voljo in moč, da se vdahne življenje, organizirajo ljudje ali ideje in spozna običajna potreba ali namera, ki je splošne koristi. Na ta način, oseba s Fortuno v 11 hiši postane kanal za energijo, katero se mora uporabiti na jasen, nepristranski način. Tako se lahko dovršiti veliki ali značajni projekti v atmosferi vzajemnega zaupanja in sodelovanja.
11 hiša privlači ljudi podobne zavesti. Zaradi tega bo ta pozicija osebo privedla v vezo z ostroumnim, inteligentnim in na določen način neobičajnimi (po merilih društva) ljudmi.

Ta  oseba bo našla srečo preko prijatelja, ki v njeno življenje vnaša radost in osvetljujejo stališče in imaginacijo navdahnjeno z optimizmom in idejami. Prav tako bo poskušala uživati v sanjah o bodočnosti človeštva, videla sebe enako in kot katalizatorja in kot proizvod te bodočnosti.

Svetu so potrebni vizionarji in sanjači. Velike religije so zasnovane na inspirativnih vizijah samih posameznikov. Važna odkritja so potekla od ene in iste vizije. Celotna evolucija človeštva je zgrajena na vizijah in sanjah tega tipa. Takšna je tudi lepota, ki jo oseba s Fortuno v  11 hiši može doživeti. Ona se ne počuti ovirano z omejitvami društva. Lahko, da preišče možnosti o katerih svet še ni razmišljal in, da spozna njihov vpliv na društvo in evolucijo.

Svobodna je, da postavlja vprašanja o strukturah in tradicijah, ki so jih ljudje slepo sprejeli, ujeti v svoja življenja, imajo čas da pogledajo, vidijo in spoznajo kje se kaj nahaja.

Ekscentričnost predstavlja pojem poln predsodkov, ki ga uporabljajo strogi ljudje za tiste, ki so našli drugačna pojasnila. Oseba s Fortuno v 11 hiši bo doživeta kot neobičajna, radikalna, ekscentrična ali morda malo "preobrnjena".

Vrč z blagom pri tej poziciji Fortune prebudi občutke oduševljenja in lepote, pa radost izvira od njih. Spoznanje o pravem človekovem mestu je življenjsko bistvo, odgovornost ki se odraža od njenega stvaritve. Oseba s Fortuno v  11 hiši voljno in radostno postaje prevodnik resnice k evoluciji celotnega človeštva in planeta na katerem živi.
 

FORTUNA v 12 hiši


Fortuna v 12 hiši nudi človeku priliko, da odkrije edinost teh oddvojenih realnosti in resnico egzistencije ene Realnosti.


Točka brezosebne zavesti v 6 hiši nudi posamezniku priliko, da deluje v "vsakodnevni stvarnosti" z očitnimi omejitvami, medtem ko istočasno razume splošno edinost okoliščin in dogodkov preko Fortune v 12 hiši. Ta oseba ima potrebo da gleda tako imenovane omejitve iz preteklosti in se izogne poistovetiti s postopki, z vlogami, dogodki ali situacijami. To bi se moralo gledati, kot obvezno na planu brezosebne zavesti.

Točka brezosebne zavesti v 6 hiši nudi tej osebi sposobnost uvida v dele vsake situacije, v to kako funkcionirajo in kaj dosežejo ko funkcionirajo kot celota. Fortuna v 12 hiši nudi sposobnost da se vse to spozna na "kozmičnem" ali univerzalnem planu.

To pomeni, da posameznik gleda način na kateri so zasebni segmenti okoliščin in dogodkov očitno medsebojno povezani. Na ta način,se negativna stališča sodelavca, na primer, lahko premagajo spoznanjem, da oseba ustvarja negativne okoliščine kadar sebično teži izkustvu izključno pozitivnih pogojev. Ker imajo vse situacije in izkustva nevtralno in brezosebno naravo, negativno in pozitivno ne obstaja - edino mi jih tako vidimo. To razumevanje je "pravilna" operacija na osi 6 in 12 hiše. Merkurijanske sile opazovanja in neptunovske sile sočutne ljubezni in introspekcije se tukaj združujejo, da bi se transcendentirala običajna življenjska izkustva. Trenutni dogodki, občutki in ideje se tedaj doživljajo takšne kot so, trenutni in prehodni, a izkustvo življenja pri posamezniku postane globoko in široko, osvobojeno očitnega efekta zunanjih vplivov.
Vendar , koristi od tega položaja Fortune niso vedno očitne. V kolikor ta oseba resnično ne dovoli sebi, da zaplava s tokom dogodkov in emocij in jih pusti v gibanju, se ne poistoveti pri tem z njimi, v popolnosti bo zgrešila razumevanje življenja in resnice. Večina nas resnično ne razume idejo o uslužnosti in sočutju, naslikano s 6 in 12 hišo.
Na splošno vzeto, vidimo je samo znotraj omejenega izkustva "moje" uslužnosti ali "mojega" občutka sočutja. Vendar, obstaja brezoseben aspekt teh dveh velikih principov, ki dajejo pečat celem svetu. Stvarnik nas zares stalno služi in poseduje neomejeno sočutno ljubezen do nas. Malo nas to sploh doživi, a še manj je tistih, ki v to verujejo. Preko Fortune v 12 hiši in Točke brezosebne zavesti v 6 hiši volja in vizija Fortune v 11 hiši in  Točke brezosebne zavesti v 5 hiši se učinkovito in z veliko nesebično ljubeznijo prenose svetu. Tu gledamo kulminacijo vseh predhodnih položajev Fortune in Točke brezosebne zavesti po hišah. Krog in cilj so poznani in kompletni. Napravljen je korak k sledečem ciklusu in nekem višjem cilju.

Ta  oseba ima veliko srečo, da ji je na razpolago stojijo "ključi nebeškega carstva", v kolikor želi da jih uporabi. Tiha obdobja meditacije in osamljenosti dosti pomagajo, da se obnovi moč in dobi pomoč kako bi se spomnila velikih resnic o življenju in naravi. Bilo bi koristno če bi to postalo sestavni del človekovega življenja.

To je specifičen položaj Fortune, ker vsebuje mogočnost, da se človek približa Bogu. Razumevanje življenjskih izkušenj v zunanjem svetu bo na koncu privedlo do realizacije notranje božanske lepote celega življenja. Kadar človek prične občutiti bistvo vsega, postane zedinjen z izvorom notranje moči. Tedaj se vtisne pot prosvetljenja, kopajoč se v notranji svetlobi, ki je vsem dostopna.

Da bi Fortuna funkcionirala neovirano, ta oseba ne sme da blokira svojo neomejeno naravo misleč, da ona sama ali njeno življenje ima omejitve. 12 hiša se smatra za hišo pobega  od stvarnosti. To ni nujno. V vprašanju je beg iz notranjega zapora v katerem človek živi, v kolikor doživi omejeno realnost ki ne doseže okvire opažanja, občutkov osebne emocije ali dotika. Zapor postaje še težji, v kolikor se dotična oseba izpolni omejenim občutkom do ljudi, okoliščin in situacij, ki osebo vežejo za večje število ljudi in okoliščine vse dokler življenje končno ne postane neskončna veriga obvez. 12 hiša vse to premaguje pružajoč človeku priliko, da spozna, da je v globini duše svoboden, da je v bistvu eno in da moramo izkusiti mnogo večjo resnico. Ali obstaja sploh večja radost od doseganja takšne zavesti? Katero večjo izpolnitev bi lahko človek izkusil od spoznanja, da bodo vse njegove resnične potrebe za vedno pomirjene, ker je zedinjen z velikim Stvarnikom?