NEZODIAŠKA SOZVEZDJA - I.

Aquila - Orel
 

Meje sozvezdja 8°17` - 15°35`

V sozvezdju Aquila- Orel se nahaja 5 pomembnih zvezd med katerimi ni nobene prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju  z magnitudo 0.77  je zvezda Altair, ki se nahaja na 01° 26`.

Konstelacija »Orla« je ena od tistih, ki v sebi nosi poudarjeno agresivnost in željo za zmago. Ona nakazuje na borbo in vojne, kot tudi na vsako zračno premoč – kar bi danes direktno nakazalo aviacijo. Vse v odvisnosti od narave planeta, ki se nahaja na teh zvezdah, to lahko nakaže na hrabrost, moč in junaštvo, kot tudi na ugrabitelje otrok, nevarne kriminalce in vojne zločince, legionarje in vse »pse vojne«, ki uživajo mučiti svoje žrtve. To je tudi slika osebe, ki je blizu vrhu oblasti.


Glede na to, da je orel nastradal od Herkulove puščice, ta Konstelacija nosi nagnjenost k nasilnem koncu življenja.

Kanum Venatikorum -Lovski pes

Meje sozvezdja 05°32` - 17°47`

V sozvezdju Lovski pes se nahajajo 3 pomembne zvezde med katerimi ni nobena  prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo  2.9  je zvezda Cor Caroli, ki se nahaja na 24° 14`.

To je nevarnejša skupina psov in za razliko od Velikega in Malega psa, ki primarno nosijo faktor zaščite in sigurnosti – ta konstelacija je dosti bolj ofenzivna. Tukaj je napad sredstvo obrambe, kot v metaforičnem in dobesednem pomenu. Zato ta konstelacija nakazuje na agresorja, strelca ali plačanega morilca – pri svoji slabi postavitvi. Konstelacija Lovskega psa nakazuje na pregon, hajko in tudi organiziran kriminal. Pri ugodni postavitvi je to iskalec in detektiv, kot tudi sila zakona.


Centaurus -Kentaur     

Meje sozvezdja 04°18` - 01°23`

V sozvezdju Centaurus -Kentaur   se nahajajo 3 pomembne zvezde med katerimi sta dve  prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo -0.27  je zvezda Bungula, ki se nahaja na 29° 10`.

Astrološki vpliv – Vse v odvisnosti od tega kako je postavljen planet, ki aktivira to sozvezdje, to je lahko zgodba o poudarjeni živalskosti in neumerenosti vsake vrste (pri slabi postavitvi, posebno nezavednih planetov) ali zgodba o izobraženosti in znanju (pri ugodni postavitvi). Vendar tudi tedaj tukaj leži vedno določena doza nevarnosti, da se doživi poškodba in bolečina in to od strani prijatelja, a ona bo vedno prizvana – opozorjena v kolikor bo oseba tudi najmanj koristila svoja znanja, katera bi na bilo kateri način  lahko prizadela nekoga. V vsakem primeru , planet ali vrh hiše, ki aktivirajo to sozvezdje reskirajo, da bodo prizadeti. To je zdravnik, isceljitelj, astrolog in modrec in osebi ni dano, da greši. Vsaka plemenitost se po drugi strani tukaj zelo nagrajuje. Močne so tudi seksualne nuje.


Columba Noe – Nojeva golobica     

Meje sozvezdja 15°55` - 08°47`

V sozvezdju Golobica pes se nahajata 2 pomembni zvezdi med katerimi ni nobena  prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo  2.8  je zvezda Phact, ki se nahaja na 22° 20`.
Simbolika tega sozvezdja nakazuje na potrebo za vzpostavljanjem novih vez, kot tudi za spajanje prekinjenih kontaktov v vsakem pomenu. Columba je zelo povezana s preiskovanjem, potovanjem (posebno letenjem) in odkrivanju novih svetov.

To sozvezdje je tudi sozvezdje pomiritve in izražanja hvaležnosti  na vsak način. To nakazuje na pomilostitev vseh obsojenih, kot tudi na osvoboditev obsojenih. Pri vsaki simboliki tisto,  v smislu najdbe rešitve, primarno vodi do ugodne rešitve.

Zanimivo je tudi, da je ta konstelacija zelo povezana z deželo, ki nosi njeno ime – Kolumbijo, in so se mnoge pomembne stvari v zgodovini te zemlje dogajale, ko je neki benefik ali malefik prehajal preko zvezd tega sozvezdja.

Samo ime Kolumbije je bilo tudi ključno povezano za to sozvezdje v času lansiranja vesoljske ladje »Kolumbija« (16.01.2003). tedaj se je na zvezdi Fakt našel , ki se je nahajal v 3 hiši (promet, potovanja) v karti lansiranja. Poleg tega, da se je malefik našel na zvezdi iz sozvezdja Columba in to v 3 hiši, ki poleg potovanja tukaj nakazuje tudi na ime (3 hiša, sosedstvo, bližina doma), opominjajoč, da je zelo slab trenutek za začetek vsega, kar je v v ezi s tem imenom te konstelacije – tukaj je tudi  formiral opozicijo do retrograde  in to iz zvezde Sabik iz Ofiukus-a (17°58`), ki je poznana kot »voznik« …in je prišlo do eksplozije pri letu, oziroma »vožnji« ( na Sabik-u…), na svojem vračanju (…v opoziciji z retrogradnim ).

Coma Berenices (Berenikini lasje)   

Meje sozvezdja 21°17` - 17°12`

V sozvezdju Berenikini lasje se nahaja samo 1 pomembna zvezda in to je Diadem z magnitudo  4.3, ki se nahaja na 08° 47`.

Astrološki vpliv –poudarja lepoto in prelepe lase žene. Pogosto opisuje značajne žene in še bolj značajne moške, ki jih one ljubijo. Vendar , v vsakodnevnem življenju – to bo slika uničenih las pri najboljšem frizerju ali v vsakem primeru nezadovoljstvo z napravljeno frizuro. Oseba se lahko trudi, da izgleda lepo svojem ljubljenem in ravno ta frizura ali stil izzovejo nasprotni efekt. Zelo ugodna konstelacija za frizerje. To je direktno tudi slika izginule lasulje.


Corona Borealis – Severna krona  

Meje sozvezdja 03°38` - 28°47`

V sozvezdju Severna krona   se nahajata 2 pomembni zvezdi med katerimi ni nobena  prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo  2.3  je zvezda Alphecca, ki se nahaja na 11° 43`.


To je zgodba, ki govori o obljubljeni ljubezni in zvestobi in , ki se na pol poti prekine. Razlogi so lahko različni ampak nehvaležnost je skupna črta v vseh ljubezenskih zgodbah vezanih za to konstelacijo, ravno tako, kot je tudi Tezej nehvaležen do žene, ki je dosti napravila za njega. Tako tukaj ena oseba postane poudarjeno nehvaležna v tem odnosu, predvsem kot bitje – kar končno dovede do razhoda pri čemer tista stran, ki je bila nehvaležna (significirana je s planetom, ki je ne njej) ne bo našla svoje zadovoljstvo v naslednjem zakonu – medtem, ko ta druga bo ovenčana s krono ljubezni, slave in sreče.Krater-Vrč-Pehar 
 

Meje sozvezdja 16°02` - 08°53`

V sozvezdju Krater -Vrč  se nahajata 2 pomembni zvezdi med katerimi ni nobena  prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo  3.8  je zvezda Labrum, ki se nahaja na 26° 22`.

Vrč je dan Krokarju z zaupanjem, da bo v njem prinesel vodo iz svetega izvora. Zaradi tega je on simbol vere in zaupanja in se lahko poveže z idejo Svetega grala. Njegov vpliv je prisoten na področju vere in duhovnosti, posebno krščanske – posebno tiste zahodno ali katoliške smeri.

Vrč je nezavedni udeleženec v neki prevari, ki jo je napravil Krokar., ki je nosil ta vrč, zato je to znak izmanipuliranja ali naivne žrtve nekoga zaradi pohlepa ali manipulacije. To bo prišlo bolj do izraza v kolikor se tu nahajajo malefiki s slabo pozicijo in dispozicijo.

Lahko nakaže na slabo voljo, kot tudi nagnjenost alkoholizmu, ker je to le kozarec – in to tisti, ki v sebi nosi prevaro. Ravno tisto, kar bi moralo biti sveto ( v njem bi morala biti samo voda iz svetega izvora) – v sebi drži prevaro v smislu lažnega strahu – oziroma Hidre, ki zares ni predstavljala grožnjo  Krokarju ampak je izkoriščena, da bi pokrila njegov pohlep.

Tukaj se lahko zgodi, da mora oseba najprej pasti na samo dno na določenem področju življenja, da bi v odvisnosti od ugodne postavitve dispozitorja se lahko preobrnila in začela novo pot. To je posebno izraženo, če je pod vprašanjem zvezda Alkes, ki nakazuje na samo dno Vrča.

Crux-Križ   

V sozvezdju Crux-Križ  se nahajajo 3 pomembne zvezde med katerimi je ena prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo 0.76 je zvezda Acrux, ki se nahaja na 12°03`

Konstelacija Križa nakazuje na globoka spoznanja pri vsaki ugodni kombinaciji ampak tudi na neminovnost- nujnost in težko usodo pri vsaki slabi postavitvi. Tedaj ta konstelacija nakazuje na končno in karmično rezultanto predhodnih del. Tako to sozvezdje nosi močan znak in pečat usode v ugodnem ali neugodnem smislu – vse v odvisnosti od postavitve planeta na zvezdah (konjunkciji) tega sozvezdja. 


Cygnus – Labod      

Meje sozvezdja 29°48` - 17°30`


V sozvezdju Cygnus – Labod   se nahajajo 4 pomembne zvezde med katerimi je ena  zvezda prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo  1.2  je zvezda Deneb Adige, ki se nahaja na 05°00`.

To je sozvezdje velikih ljubezni, zapeljivcev in uspešnega zapeljevanja. Opisuje zakon in otroke, ki nastanejo , kot plod ljubezni. Vendar, precej velika možnost je, da tukaj nastanejo prevare in tudi izven zakonski otroci. Lepota je prav tako pomembna karakteristika konstelacije Labod. Z njo gre tudi vsaka umetniška inspiracija, posebno balet. Ljubezen do vode.


Delphinus –Delfin
 

Meje sozvezdja 08°50` - 27°50`

V sozvezdju Delphinus –Delfin   se nahajajo 2 pomembni zvezdi med katerimi ni nobena  zvezda prve velikosti. Največja zvezda v tem sozvezdju z magnitudo  3.7  je zvezda Rotanev, ki se nahaja na 16°01` .

Vse v odvisnosti od planeta, ki se nahaja na neki zvezdi te konstelacije, to bo nakazovalo na zgodbo o iskanju za romantično ljubeznijo – ki se tukaj lahko doseže, kot tudi na prefinjen občutek za umetnost, posebno glasbo. Prava ljubezen je za to osebo »skrita izza Herkulovih stebrov- kar pomeni izza Gibraltarja – torej pogosto daleč na zahodu in se mora oditi daleč na zahod, da bi se našla Amfitrita.

Pri določeni planetarni kombinaciji skozi to sozvezdje se vidi reševanje iz vsake težave in to predvsem skozi finost in ljubeznivo naravo. Prav tako, te osebe imajo tudi potrebo, da druge rešujejo iz težav.

Zarote in poskus, da se prevari ta oseba možno je samo pod posebnimi pogoji ampak so vse obsojene na propad, ker bo oseba brez kakršnekoli borbe imela podporo Narave in premagala vse težave.

Ravno tako, kot je tudi Arion bil precej premožen pesnik, konstelacija delfin lahko nakaže tudi na dobro materialno stanje. Subtilnost, sramežljivost in zaljubljenost. Rešitelji.


Equuiues – Žrebe      

Meje sozvezdja 17°32` - 28°41`

V sozvezdju Equuiues – Žrebe  se nahaja samo 1 pomembna zvezda - Kitalpha z magnitudo  4.1, ki se nahaja na 22°47`.

Mitološka osnova:
To je konstelacija , ki nakazuje na darila od močnih prijateljev. Tukaj je izražen pozitivno in humanistično stališče. Mladost in naivnost, čeprav je inteligenca poudarjena. Nagnjenost k uživanju.


Grus – Ždral -Žerjav

Za to konstelacijo ne obstaja mitološka osnova. V Sozvezdju Ždral se nahaja samo ena pomembna zvezda –ALNAIR, ki se nahaja na 15°34`

Astrološki vpliv: Povezan je z dolgovečnostjo, z višjem stanjem zavesti. Ljubezen do letenja in astronomije. Ne obstaja mitološka osnova.

ZVEZDE STALNICE
SEZNAM FIKSNIH ZVEZD