Osi Luninih vozlov

Narava Osi Vozlov

V naših kartah si lahko predstavljamo , da je OS VOZLOV NAŠ OSEBNI PRAG MED TEM IN  DRUGEM SVETU, pod nadzorom z našimi lastnimi vodiči, mentorji, učitelji, predniki, kurirji, angeli čuvarji, in demoni.

Oba vozlišča poosebita izgled v obliki ljudi, ki imajo pomemben vpliv na naše življenje. Ti ljudje so pogosto učitelji, vodniki ali mentorji, ki nas navdihujejo in nam dajo zaupanje in podporo delati stvari, ki jih sicer ne bi naredil.

 

Os vozlov je tako močno povezana z pomembnimi srečanji z ljudmi, ki nas izzovejo, izgleda danam prekrižajo pot, ali, ki funkcionirajo kot  messengerji, vodiči ali učitelji, nam pomagajo in nas nekaj prisilijo da prečkamo prag, ki ga drugače  nikoli ne bi, ali nas je strah prečkati brez neke vrste pomoči, vodenja ali opogumljanja. Reinhold Ebertin tudi trdi da je pogosto močna povezava med partnerstvom in družino.

 

RAHU-GLAVA (severni vozel) označuje obsesijo, tuje vplive, neobičajna hrepenenja, okužbe, slab vpliv, čudne nenavadne,nepričakovane dogodke*, vdajanje, itd.
KETU –REP (južni vozel) označuje samostojnost, vzvišenost,odcepitev, okultno znanje, duševne tehnike, in netradicionalne metode zdravljenja. 

Serija dogodkov se bo pojavila za katere ni potrebno mnogo truda z naše strani in mi najdemo sebe pogosto navkljub sebi, na novi poti.

Kar si posejal, to boš požel, to je pravilo vseh osi, tudi pri Vozlu.


Če ignoriramo Vozel - Node, potem bo nekdo ali nekaj prišlo na pot, kar bo sigurno, da nam bo pritegnilo pozornost.  - to je narava usojene kvalitete, ki jo ta os ima.


Severni lunin vozel ustreza zaprtim vratom, nekakšni prepreki, težavi, ki jo moramo preseči, če hočemo napredovati. Severni vozel lahko povežemo s prevladujočim projektom sedanjega življenja, ki izhaja iz nepotešenih želja v prejšnjih življenjih.  Ta kaže usmerjenost na bodočnost, nove naloge, poti razvoja. Po značaju je isti pomen, kot da bi imeli Jupiter v aspektu s Soncem. Nezavedajoč tega se ljudje nalog, ki jih predstavi ta točka na ekliptiki, otepajo ali pa zelo neradi ukvarjajo. Vendar prinaša ravno to področje, ki ga zanemarjamo zadovoljstvo, ki jo v zmoti iščemo v hiši, kjer stoji južni lunin vozel.

Principi uporabe vozelne osi kot predstavnice karme pa so naslednji. Na južnem vozlu najdemo pokazatelje za tisto, kar smo bili v prejšnji inkarnaciji; severni vozel pa predstavlja prag, ki ga moramo prestopiti, nalogo, ki jo moramo izpolniti, da iz izkušenj ali napak v preteklosti lahko uresničimo našo karmo. Hiše, v katerih se nahaja vozelna os, nam nakazuje splošne smeri za njihovo razlago.

Vozliščna OS v 1 in 7 hiši

Konflikt med JAZ / TI.

Rep v 7. hiši kaže, da smo čut za povezovanje ter vzpostavljanje in ohranjanje partnerskih vezi že dosegli; prirojena potreba po dajanju, razumevanje ter ustrežljivost se lahko sprevrže v pretirano odvisnost. Razvoj poteka v smeri večje samostojnosti. Obratni položaj kaže nasprotno: rojeni individualist se mora naučiti, kako živeti in delati skupaj z drugimi.

Os v 1-7 hiši pravi, da je imeti opravka preko osebnih zvez, ki jih srečaš in se spoprimeš z njimi. S  Saturnom v konjunkciji, bo partnerstvo igralo posebno vlogo v življenju, vključujoč težave ampak tudi naučene lekcije. Če je ženska oseba lahko, da išče figuro očeta in je verjetno, da se bo našla  v zvezi , ki jo sili, da razvije samo spoštovanje in osebno avtoriteto in pridobi podporo, spoštovanje in prijateljstvo svojega partnerja.

Vozliščna OS v 2 in 8 hiši

Pomen osi 2/8 hiše  se vrti okoli osebne varnosti in delitve naših materialnih in emocionalnih izvorov z drugimi. Življenjske okoliščine te prisilijo najti ravnotežje med razvojem svojih lastnih vrednot in naučiti se zaupati vase in dati naše zaupanje v druge brez da zavisiš samo od njih. V 2 in 8 hiši je vprašanje kako se lahko naučiš zaupati in deliti sebe z drugimi ter da ne izgubiš svojo avtonomijo in osebno varnost v procesu.

Tukaj gre za konflikt na področju materialnega/finančnega v slogu MOJE / TVOJE, kot tudi za konflikt vrednot. Rep v 2. hiši kaže instinktivno potrebo po lastnih dohodkih oziroma prirojeni čut za gmotno varnost in rast, kar se pogosto izrazi, kot zgodnje služenje lastnega denarja, kaže pa tudi trdno ukoreninjene vrednote in stališča, kar se lahko izrazi v obliki predsodkov. Toda oseba se mora naučiti, kako sprejemati tisto, kar lahko dobi od drugih - najsi gre za denar, znanje ali kaj drugega. Naučiti se mora skratka večje fleksibilnosti, kot tudi darežljivosti. Obratni položaj kaže pretirano zanašanje na tuja sredstva, kar vodi v materialno in drugačno odvisnost.

Vozliščna OS v  3 in  9 hiši

Ta os opisuje močno-pravzorno povezavo, ki obstoja med študentom in učiteljem. Vse se vrti okoli… prevzeti, vsrkati  bistvo učitelja,  učitelj, vključujoč, kaj smo se naučili in predaja dalje svoja spoznanja drugim .Velja za oboje: vajence in naše  profesionalce. 3 - 9 hiša os zadeva učenje in poučevanje, tema je tukaj zveza med osebnimi idejami na eni strani in skupnem prepričanju po drugi strani . Moramo tudi upoštevati, da bodo učitelji, brati, sestra igrali pomembno vlogo v življenju.  Lahko je tudi pisanje o tem kar si se naučil ( ker je pisanje proces glede analiziranja poskusa razumevanja lastne povezave v širšo sliko.

Konflikt med MOJE MISLI (ZNANJE) / TVOJE MISLI (ZNANJE) ter BLIŽNJA OKOLICA / DALJAVE. Rep v 9. hiši kaže na instinktivno »vedenje«, kar osebo lahko pripelje k zanikanju konkretnih znanj, ki bi jih lahko s pridom uporabila pri delu. Nakazuje tudi potrebo po umikanju iz vsakodnevnega okolja. Linija najmanjšega odpora je posploševanje, »vsevednost« in intelektualna »lenoba«. Obratni položaj kaže nasprotno: negovati je treba potrebo po intelektualno/duhovnemu razvoju s pomočjo pridobivanja znanj in nenehnega študija, kar lahko poteka tudi v obliki pogostih potovanj ali dolgotrajnejših obdobij bivanja v tujini.

Vozliščna OS v 4 in 10 hiši

Z osjo vozlov v 4 in 10 hiši, je verjetno, da so starši, družina in predniki  bili naši učitelji, mentorji in vodiči. Ali imamo šefa, ki vidi naš potencial in ki opogumlja, da ga razvijemo. Verjetno bo posebna funkcija igrala v svetu, kot tudi močna povezava do družinske tradicije in zgodovine.

Konflikt na ravni DOM (ZASEBNO) / SLUŽBA (JAVNO). Duhovni razvoj pogosto poteka v tesni povezavi s starši oziroma odnosi z njimi. Rep v 4. hiši lahko pomeni podzavestno željo po umikanju v svet zasebnega in skritega ter beg pred odgovornostjo, kot tudi podzavestno identifikacijo z očetom, glava v 10. pa rast v smeri doseganja položaja v javnosti oziroma zavestnega uresničevanja svojih poklicnih ambicij, kot tudi potrebo po tem, da se oseba približa liku matere. Obratni položaj kaže prirojeni čut za uveljavljanje v javnosti, kar se pogosto izrazi kot zgodnja zaposlitev ali udejstvovanje v javnem življenju, toda osebo v resnici osrečuje izgradnja varnega družinskega okolja oziroma »doma«, tako na materialni kot duševni ravni.

Vozliščna OS v 5 in 11 hiši

Kadar pregledujemo os VOZLA (rep in glavo)  v  5 -11 hiši severni,  moramo misliti o Levu -Vodnarju  kot osebnosti , srcu in glavi. Ker  so osi Vozlov vedno zelo močni, vemo da bo življenje nas predstavilo s to razcepljenostjo. Ta os lahko tudi pomeni, da  bodo otroci in sodelavci in prijatelji lahko igrali posebno važno vlogo  v življenju, kot vodiči in učitelji, mentorji. Občutimo sebe, da nas enako vleče proti prispevanju skupinski situaciji in biti del znotraj večje skupnosti, in še vedno najdemo dovolj časa zase, za zabavo, in užitke življenja. Videti je na koncu, da je naša funkcija napraviti neke vrste unikatnega prispevka skupini in lahko občutimo prisilo, da to napravimo. Več informacij dobimo o vrsti sodelovanja osebe, če pregledamo znake in pozicije hiš planetov vladarjev, ki vladajo severnem in južnem vozlu- Nodes, in tudi če so katerikoli od planetov v konjunkciji ali kvadratu do osi VOZLA .

Konflikt med MOJA KREACIJA / SKUPINSKI CILJI IN IDEALI. Tukaj gre za razvoj v smeri razvijanja lastne kreativnosti (glava v 5. hiši), kjer se oseba lahko odlikuje zaradi kakega posebnega talenta, ki ga je morda razvila s pomočjo drugih ljudi v prejšnjem življenju (rep v 11. hiši), kot tudi za srečo in občutek izpolnjenosti, ki jo osebi dajejo lastni otroci ter ukvarjanje z njimi, medtem ko kaže obratni položaj (rep v 5. hiši) instinktivno ustvarjalnost, igrivost in smisel za otroke, vendar se mora oseba truditi za razvijanje skupinske zavesti, zato jo osrečujejo vsakovrstne skupinske dejavnosti, v katerih se razvija njen »speči« idealizem in čut za skupnost.

Vozliščna OS v 6 in 12 hiši

Tu bo os vozlov opisovala napetost med mikanjem in željo, da se umakneš OD SVETA. Tudi je verjetna borba najti ravnotežje med borbo  kontrole in hrepenenjem, da se odpoveš kontroli. Zaradi osi vozlov tukaj, bodo te teme posebno visoko močne. V 12 hiši bo verjetno obstajala močna želja umakniti se od sveta, izogniti se, da te imajo za odgovornega ali biti odgovoren za akcije nekoga. V 6 hiši bo enako močna želja, da bi razvil praktične veščine in področja osebne strokovnosti, ki se lahko uporabi. IZZIV TE OSI  je predati naše praktične veščine in talente v servisiranje nečesa večjega kot samo sebe – zgraditi kontejner ali kolo za to čemur služimo, tako da se lahko predstavi v svetu. To je podobno pometanju stopnic templja, praktični  servis kot ritual skozi katerega mi izrazimo našo predanost. Brez  zadovoljstva končamo s praznim vrčem.    

Konflikt med TELESNO (SNOVNO) / DUHOVNO (NESNOVNO). Če je rep v 6. hiši, je oseba pretirano stvarna in razumska, čeprav izjemno delavna. Namesto da se izgublja v mukotrpnem delu, bi morala razvijati duhovne moči, ki izhajajo iz meditacije, molitve, zaupanja v »vesoljno eno«. Karmične lekcije so pri teh ljudeh pogosto povezane s spoznanjem, da smo ljudje najprej duhovi in šele potem telesa! Obratni položaj kaže na instinktivno umikanje v osamo ter beg pred stvarnostjo. Oseba se mora truditi, da razvija moč konkretnega dajanja in pomoči drugim. Pogosto gre za »usodo«, v kateri se mora človek odreči lastnim potrebam, da bi lahko služil drugim, ki so nemočni in potrebni.
Pri razlagi …ženske katere mož se je odločil, da je čas , da dobi nekoga za likanje, da olajša njej garanje. Mož je videl likanje kot nepomembnost in moj client je bil izjemno vznemirjen glede tega, ker za njo, je bilo to praktično izražanje njene ljubezni in skrbi za njeno družino, nekaj kar spozna, da njen mož ne spoštuje. Po drugi strani, kot stvar sama zase, odrezati konec od spektra RIBE, imeti opravka z likanjem lahko napravi njo, da se počuti  užaljena in ni spoštovana, kar lahko hitro pade v občutek mučenika. To je zelo nežna-fina  os in je prav težko razumeti, posebno od zunaj. Z osjo vozlov preko 6 in 12 hiše, nas bo klicalo najti način, da služimo na obeh področjih življenja.


Oven-Tehtnica in 1-7 Hiša

Oven- Tehtnica: njen osebni napor bi potekal v smeri osebnega samo-uveljavljanja, prevzemanja iniciative, samostojnosti in vodenja drugih, namesto da se instinktivno prilagaja volji in potrebam drugih ljudi (recimo partnerja) in čaka, kdaj se bo nekaj zgodilo samo od sebe. Če sta položaja obrnjena, je potrebno nenehno brzdati izrazito potrebo po izražanju egoističnih potreb ter uveljavljanju lastne volje, ter se prilagajati potrebam drugih ljudi, upoštevati njihove želje ter sprejeti tudi tuja stališča.

To je os odnosov, kjer Oven in 1. hiša predstavljajo "sebe" in tehtnica in 7. hiša predstavljajo "druge". Kjer Oven -1. hiša govori o samozavesti, Tehtnica -7. hiša gre za kompromis. Ljudje rojeni s planeti v obeh Ovnu in tehtnici ali obeh 1. in 7. Hiši se morajo naučiti ravnotežja med tema dvema potrebama.

Do grla sit s poskušanjem  in neuspehi s partnerstvi. Videti je kot, da poskušaš prisiliti sebe v zvezo, ker smatraš, da se to pričakuje od tebe. Toda mogoče je tvoj dar, da si neodvisen in fokusiran na orientacijo ciljev. Tvoja naloga je prej, da uživaš pri tem daru s polno paro, s tem da veš, da, ko pride čas, dogodki in okoliščine in drugi ljudje bodo brez dvoma prišli in odprli kompletno nova področja  tvojega življenja, za katera nisi nikoli mislil, da bo mogoče. To ni glede usmerjanje volje, ampak imej oči in ušesa odprta, ker te vodijo. Verjetno se bo nekaj vsekakor zgodilo, ker je že vrisano v rojstno karto in, če je Venera v kvadratu do osi vozlov, v Raku v 5 hiši nakazuje željo po otrocih.
 

Bik-Škorpijon in 2-8 Hiša 


Bik - Škorpijon: konflikt čutov in volje; uživanje preprostih radosti in čutnih zadovoljstev nasproti globljim, potrebam duhovnosti in spoznanjem; lekcije dajanja in prejemanja.

Ta polarnost se ukvarja z obliko (Bik in 2. hiša) nasproti transformaciji (Škorpijon in 8. hiša). Medtem, ko Bik-2. hiša obravnava zadeve, osebne vrednote, materialne dobrine, lastnino in varnost, Škorpijon-8. Hiša vlada uničenju oblik, skupne lastnine in spremembi/ preoblikovanje.

 

Dvojček-Strelec in 3-9 Hiša

Dvojčka - Strelec: konflikt razuma; kratkoročne rešitve, razumsko sklepanje in prilagajanje trenutnim razmeram nasproti dolgoročnemu načrtovanju, raziskovanju, zaupanju in veri.

To je miselna os, kjer Dvojček in 3. hiša predstavljajo "nižji um" in Strelec in 9. hiša predstavljajo "višji um". Dvojček in 3. hiša vlada radovednosti in logičnem razmišljanju. Strelec in 9. hiša vlada širšem načinu razmišljanja - prizadevanje za pomen, zamisli, ki se širijo tukaj in zdaj.


Rak-Kozorog in 4-10 Hiša

Rak - Kozorog: konflikt čustvenih potreb; čustva/instinkti/prilagajanje trenutnim potrebam nasproti skrbno načrtovanim ciljem in organiziranim dejavnostim.

Zasebno življenje, družinsko življenje, potreba po domači bazi, in negovanje, hrana (Rak in 4. hiša) nasproti  javno življenje, kariera, ugled in odgovornost (Kozorog in 10. hiša). Povezanost in ljubezen  vladajo raku in 4. hiši, medtem ko dosežki in nagrade / kazni vladajo kozorogu. Na nek način, ta polarnost obravnava ravnotežje med brezpogojno ljubeznijo in pogojno ljubeznijo.

 
Lev-Vodnar in 5-11 Hiša

Lev-Vodnar os je zveza med osebo in skupino. V celoti imamo tu opravka s tem kako najti zavestno zvezo med osebo in kolektivom, med ustvarjanjem svoje lastne stvari in prispevati skupinskim zadevam ali skupnosti in vzrokom. Specifično ima to opravka z odkrivanjem unikatnih in osebnih darov in talentov ter jih dati na razpolago svetu.

Lev - Vodnar: konflikt idealov; osebni cilji nasproti idealom in ciljem skupnosti, razvijanje lastne ustvarjalnosti in uveljavljanje osebnega »sijaja« nasproti voljnemu prilagajanju skupnosti ter ostajanju »v senci«.

To polarnost obravnava ravnotežje med osebnimi (Lev in 5. hiša) in neosebni (vodnar in 11. hiša). Lev in 5. hiša vlada ustvarjalnem samo izražanju in dvig do osebnega ega, ki ga prejmemo prek užitkov in romantike, medtem ko vodnar in 11. Hiša vlada skupini, bolj neosebnim prijateljstvom in objektivnosti.
 

Devica-Riba in 6-12 Hiša


Devica - Ribi: konflikt med posameznim in splošnim; konkretno/materialno/stvarno nasproti abstraktnemu/duhovnemu.

To so temeljna izhodišča za razlago, ki jih lahko še precej razširimo, seveda pa jih moramo povezati s položajem v hišah in z aspekti.

Medtem ko kažejo znamenja naravo in način reševanja konflikta, hiše povedo, na katerih področjih poteka konflikt in kateri dejavniki (ljudje, področja življenja) so vključeni.

Ta polarnost je os storitev in se ukvarja z ravnotežjem med dan za dnem funkcijam in rutini, telesno zdravje in potrebo za redom (Devica in 6. hiša) in vizija, duhovno zdravje, bolezni, in neskončnost ( Riba in 12. hiša). Devica in 6. Hiša vlada našim orodjem in tehniki, ki jih uporabljamo za reševanje v vsakdanjem življenju, medtem ko Riba in 12. Hiša vlada našim orodjem, ki jih uporabljamo za reševanje z našo duhovnostjo.