Občutljive točke v horoskopu- NATALNI KARTI

 

Med občutljive točke uvrščamo sledeče točke: Severni in Južni Lunin vozel, kotne točke Ascendent, IC, Descendent in MC, Antiverteks – Verteks, Vzhodna (ekvivalentna) točka in Zahodna točka  in Črno Luno.

 
Lunina vozlišča sta pri  interpretaciji horoskopa izjemno pomembni, ker Severna kaže na karmične naloge v tem in bodočih življenjih, ki jih je potrebno opraviti, Južna Lunina zanka pa kaže na vse to, kar se je dogajalo v prejšnjih inkarnacijah. Če posameznik ne sledi instinktivnim energijam, ki jih generirata Lunini zanki, potem trenutna inkarnacija kot taka ne bo veliko prispevala k temu, da duša napreduje oziroma se ne bo naučila tistih lekcij, ki so ji za njeno evolucijo najbolj potrebne.

Kotne točke kot so Ascendent (podznak), IC, Descendent in MC, so pravzaprav vrhovi kotnih hiš, če gre za kvadrantni sistem astroloških hiš. Vrh 1 hiše-ASC, 4 hiše-IC, 7 hiše-DESC in 10 hiše-MC.

Ascendent - stopinja ekliptike, ki je ob času rojstva vzhajala na vzhodnem obzorju - je začetna stopinja interpretacije rojstne karte.

Ascendent predstavlja znak, ki je vzhajal v trenutku rojstva. To je hiša prvega vtisa osebnosti, ki jo kažeš pred drugimi ljudmi. Opisuje način oblačenja, način premikanja, samo izražanja, splošno zdravstveno kondicijo, obrambni mehanizem, instinktivno delovanje. Prikazuje posameznikov odnos do sveta, ki je podlaga za graditev osebnosti.


SREDINA NEBA (MC).

Sredina neba ali medium coeli (MC) je stopnja zodiaka, ki je ob času in kraju rojstva na vrhu neba. MC nam pove s čim se človek v življenju identificira.
Npr.: Če je MC v Devici , se bo oseba identificirala z lastnostmi, ki veljajo za Device.


IMUM COELI (IC).

-označuje najnižjo točko neba ( severni kot ali vrh 4. hiše ),ob času rojstva.
Simbolizira naše korenine in je tesno povezana s stvarmi, ki jih predstavlja naša četrta hiša.


DESCENDENT

To je stopinja zodiaka, ki biva na zahodnem  horizontu v trenutku rojstva. V rojstni karti ta točka označuje vrh 7. hiše in začetek zunanjega vidnega izražanja.


Verteks je posebno občutljiva točka, ki ma tudi svojo diametralno nasprotno točkoAntiverteks. Verteks je nekakšna dodatna informacija o dogajanju v odnosih (ljubezenski, poslovni odnosi, odnosi s skupinami in drugimi ljudmi). Kaže na odziv skupin na naše obnašanje in je nekaj podobnega kot dodatni Descendent. Antiverteks pa je točka, ki daje dodatne informacije o osebnosti kot taki, njenim vzgibom, obnašanju zunanjosti in podobno. Gre torej za neko podobnost z Ascendentom.

Vzhodna (ekvivalentna) točkazahodna točka prav tako kot os antiverteks – verteks predstavljata dodatne informacije o Ascendentu (vzhodna točka) in Descendentu (zahodna točka). Interpretira se lega te točke v astrološkem znamenju in hiši, kjer se nahaja. Ne more se nahajati preveč stran od osi AscendentDescendent.

Lilith - Črna Luna je pravzaprav eno od dveh gorišč elipse, po katerih Luna kroži okrog Zemlje. Zemlja se nahaja v enem gorišču elipse, drugo gorišče pa se giblje in obide celotno eliptično pot v približno 9 letih. Črna Luna se interpretira v astroloških znamenjih, hišah in aspektih. Njen značaj je precej negativen, saj kaže negativne plati žensk, njihovo neodvisnost in magično moč, njihovo ljubosumnost, maščevanje, privoščljivost, sposobnost začarati moškega in si ga podrediti. Mitološko zgodba, ki je vezana na Črno Luno je zgodba o Adamovi prvi ženi Lilit, ki je iz raja, kjer se ni dogajalo nič zanimivega, sama odšla v pekel in postala tudi ena od kraljic podzemlja.Black Moon ...Črna luna

Empty focus ..Prazno gorišče

Apogee ........Kulminacijska točka