ELEMENTI  in MODUSI

V tradicionalni astrologiji velja, da so znamenja, ki pripadajo istemu elementu (torej Oven, Lev in Strelec; Bik, Devica in Kozorog; Dvojčka, Tehtnica in Vodnar; ter Rak, Škorpijon in Ribi) na »isti valovni dolžini«: instinktivno se razumejo, zlahka se sporazumejo, notranje so uglašeni in njihova skupna pot je zato lahko ubrana

Ena od prvih nalog je ugotoviti, ali so elementi v rojstni karti uravnoteženi ali ne.  


Element:                         Znamenja, ki elementu pripadajo:

Ogenj                                          Oven, Lev, Strelec

Zrak                                   Dvojčka, Tehtnica, Vodnar

Zemlja                                   Bik, Devica, Kozorog

Voda                                        Rak, Škorpijon, Ribi

ODSOTNOST   ELEMENTA

Zemlje – človek ne stoji čvrsto na zemlji, sanje so neuresničljive, težko razlikuje bitno od nebitnega

ognja – pomanjkanje iniciative, poleta, motivacije

zraka – pomanjkanje čutnih in duševnih sposobnosti

vode – pretirano kontroliranje emocij     

  

OGENJ predstavlja univerzalno sevanje vitalne energije - je svetloba in toplota, ki oživlja vse stvarstvo. Teži navzgor, v višino in v prihodnost. Simbolično je Oven kot prvo ognjeno znamenje iskra, ki ogenj zaneti, ali prvinski rdeči plamen, ki gori najmočneje; Lev kot drugo ognjeno znamenje je široki rumeni plamen, ki gori najsvetleje in posega nekoliko bolj v prostor, Strelec kot tretje ognjeno znamenje pa je visoki modri plamen, ki posega najvišje in najdlje, čeprav je najmanj »vroč«.


ZRAK je nevidno, ki vzpostavlja stik z vsem vidnim. Teži v prostor, nenehno kroži in ni ga moč ujeti. Kot psihološki element spodbuja potrebo po gibanju, svobodi in nevezanosti ter po komunikaciji. Svet zraka je namreč svet idej - kozmična energija, prevedena v miselne vzorce. Predstavlja torej abstraktno plat življenja, kamor spadajo naše misli in razum. Če zrak simbolično opišemo z idejo, potem znamenje Dvojčkov, kot prvo zračno znamenje idejo rodi, Tehtnica kot drugo zračno znamenje o njej razmisli oziroma jo "pretehta" z vseh plati, Vodnar kot tretje zračno znamenje pa jo posreduje ljudem.


Znamenja zraka so razumska, objektivna, komunikativna, svobodoljubna, povezujoča in družabna. Ljudje, ki imajo v rojstni karti ta element poudarjen (naj si bo zato, ker imajo v teh znamenjih Sonce, Luno in/ali ascendent ali morda skupino osebnih planetov), vodi potreba po razumevanju stvari, okoliščin, vzrokov, načel, ljudi... Radi obiskujejo družabne prireditve, sklepajo poznanstva in razpravljajo o vsem mogočem, toda korenine redkokje poženejo. So nekoliko »odmaknjeni«, hladnokrvni in neosebni, a hkrati zelo lahkotni in neobremenjeni. Med njimi je veliko intelektualcev. Zaradi nagnjenosti k teoretiziranju življenja imajo s praktičnimi zahtevami stvarnega sveta lahko težave. V medosebnih odnosih jim je prijateljstvo, ki temelji na skupnih zanimanjih pomembnejše od telesne privlačnosti in globoke čustvene pripadnosti.

Odsotnost zračnega elementa v rojstni karti kaže na pomanjkanje objektivnosti in sproščene komunikativnosti, kot tudi sposobnosti, da bi se oseba voljno prilagajala tujim mnenjem in stališčem. Takšni ljudje so pogosto pretirano resni in nestrpni do vsega, kar spominja na »abstraktno«.

Na vrh


ZEMLJA
predstavlja vse konkretno, otipljivo, solidno, stabilno, stvarno, praktično, materialno in "uporabno". Teži k ohranjanju obstoječega. Simbolično je Bik kot prvo zemeljsko znamenje plodna prst, Devica kot drugo zemeljsko znamenje je droben pesek, Kozorog kot tretje zemeljsko znamenje pa je trdna, nepremakljiva skala.

Ljudje s poudarkom na zemeljskih znamenjih so uglašeni z materialnim svetom vidnih in otipljivih oblik, ki jih v naravi predstavlja trdna snov. So zelo "ozemljeni": telesni, čutni, stvarni, praktični, delavni, potrpežljivi, disciplinirani, zanesljivi in zvesti. Pravimo, da stojijo »z obema nogama trdno na tleh«. O tem, kako se spopadati z zahtevami vsakdanjika, jih ni treba učiti. Živijo počasi, premišljeno in preudarno, stremijo k varnosti, redu in disciplini in se izogibajo tveganju. Čeprav spada njihov element na negativni pol polarnosti, se znajo takrat, kadar se počutijo ogrožene, odločno boriti za svoj obstoj. So zanesljivi in zaupanja vredni, čeprav utegnejo biti nekoliko »dolgočasni« in preveč predvidljivi. V skrajnem primeru so materialisti in nazadnjaki, ki ne vidijo dlje od domačega plota, medtem ko druga skrajnost kaže na sposobne delavce, organizatorje, finančnike in gospodarstvenike.

Odsotnost zemlje v rojstni karti kaže na pomanjkanje stvarnosti, stabilnosti in praktičnosti. Takšni ljudje se drugim zdijo »neurejeni«, njihovo življenje je pogosto polno vzponov in padcev.


VODA predstavlja globino, preteklost, navezanost, čustva, instinkt, intuicijo, psihično senzitivnost in podzavest. Teži navzdol, nazaj, k izvorom. Rak kot prvo vodno znamenje je simbolično bistri potoček, Škorpijon kot drugo vodno znamenje je deroča reka, Ribi kot tretje vodno znamenje pa je širno morje.

 

Ljudje s poudarkom na znamenjih vode so dobro uglašeni s svojimi občutji in čustvi. Imajo pretanjen občutek tako za lastne, kot tudi za tuje potrebe in želje. Težijo k ohranjanju življenja, so občutljivi, čustveni, čuteči, ljubeznivi, plodni, domiselni, intuitivni ter navezani na vse domače in poznano. Neradi tvegajo, toda ker jih v osnovi vodijo instinktivni, podzavestni vzgibi, se pogosto prepuščajo toku življenja, ki jih odnaša - včasih tudi v neznano... Voda pač nima lastne oblike, zato jo išče drugje. Ljudje s poudarkom na tem elementu uspevajo bolj s predajanjem kot z upiranjem - tako kot vodni tokovi, ki si utirajo pot po bregovih in vedno prispejo tja, kamor jih »nese«.

 

Odsotnost vode v rojstni karti kaže na neobčutljivost, čustveni hlad, neusmiljenost, pretirano strogost do človeških slabosti ter nemoč izražanja lastnih čustev, kar včasih vodi v obdobja osamljenosti in občutkov nerazumljenosti.

 

Preveč vode povzroča pretirano čustvenost, odvisnost od drugih ljudi in okoliščin (nanje se »lepijo« ali pa zlahka dobijo občutek, da jih oni ogrožajo), sentimentalnost, strah, iskanje pripadnosti za vsako ceno in nemoč pretrganja vezi s preteklostjo.

Na vrh 

Domov


Ognjena znamenja so zanosna.

Zračna znamenja so razumska.

Zemeljska znamenja so praktična.

            Vodna znamenja so čustvena.

OGENJ MOČAN V KARTI

Ste visoko motivirana oseba s številnimi cilji in prizadevanji za prihodnost. Ste polni elana in spontani, pogosto uživate izziv potovanja po novih in pustolovskih poteh v vašem življenju. Vaše navdušenje je neustavljivo. Vaša slabost leži v vaši težnji k pretiravanju in vaši nezmožnosti soočati se z bolj preprostimi aktivnostmi v življenju.

ZEMLJA MOČNA V KARTI

Vi ste praktični in učinkoviti, praktična oseba. Lahko se zanesete na zdravo pamet pri pristopu do večine zadev. Vaš praktičen način vam dobro koristi pri vsakodnevnih opravilih življenja. Vaša slabost leži v vašem včasih trmastem zavračanju, da bi napravili spremembe v življenju. Ste nagnjeni zadušiti tako svoje navdušenje kot tudi drugih ljudi.

ZRAK MOČAN V KARTI

Ste objektivni in filozofski, raje gledate življenje iz intelektualnega vidika. Vaš racionalni um bo odtehtal vaše občutke vsakič, ko smatrate, da je svet emocij nerazumen. Imate zelo razvit občutek za pravičnost in logični miselni proces. Vaša slabost je v tem, da vidite emocije kot prezirljive.

VODA MOČNA V KARTI

Govorite iz srca in ste sočutni in skrbna oseba z močno intuitivno naravo. Vi cenite svoje osebne odnose v katerih se pogosto pojavljate v vlogi skrbnika. Ste tako simpatična in razumevajoča oseba, da ste pogosto ujeti v vlogi matere do vašega ljubljenega. Vaša slabost leži v dejstvu, da ne morete videti objektivno perspektivo, ko je to potrebno. Pogosto reagirate brez da dobro premislite stvari.

MODUS

Vsako od treh znamenj, ki pripadajo določenemu elementu, se izraža skozi drugačen »modus«: prvi je kardinalen, drugi fiksen, tretji gibljiv. Tudi »modusi« si sledijo v ritmičnem zaporedju: kardinalno, fiksno in gibljivo je vsako četrto znamenje. S kombinacijo štirih elementov in treh modusov dobimo dvanajst primarnih energijskih vzorcev, ki jim pravimo »zodiakalna znamenja«.


KARDINALNA ZNAMENJA (Oven, Rak, Tehtnica, Kozorog)

Energijo kardinalnih znamenj bi lahko primerjali s centrifugalno ali »sredobežno« silo, ki se giblje proč od središča. To so naj podjetnejša in najpogumnejša znamenja zodiaka, pa čeprav bi ranljivemu Raku in ljubeznivi Tehtnici omenjeni lastnosti na prvi pogled težko prisodili. Toda dejstvo je, da so »kardinalci« ambiciozni ljudje - polni idej, domislic in notranjih izzivov, ki jih spodbujajo k samo-dokazovanju. Ker se tako močno zavedajo, da morajo nenehno poganjati svet naprej, se lahko drugim zdijo egoistični in prezahtevni. Radi so v središču pozornosti in ustreza jim javno življenje.

»Jaz« je pri njih na prvem mestu; zahtevajo pozornost in spoštovanje, biti znajo ukazovalni in zamerljivi. Potrpežljivost ni njihova močna točka - pogosto se v kaj zaženejo, vendar kmalu izgubijo zalet. (Izjema je do neke mere le vztrajni Kozorog). Medtem, ko so sposobni pobudniki, se v situacijah, ko je treba vztrajati, radi izneverijo. To velja še posebej za Ovna in Tehtnico - Rak in Kozorog sta nekoliko stabilnejša, vendar po drugi strani od vseh kardinalnih znamenj tudi najbolj občutljiva in zamerljiva.

 

FIKSNA ZNAMENJA ( Bik, Lev, Škorpijon, Vodnar)

Njihovo delovanje lahko opišemo s centripetalno ali »sredotežno« silo, ki (v nasprotju s centrifugalno) povzroča gibanje proti središču. Simbolično velja: kar kardinalna znamenja pričnejo, fiksna utrdijo. Nagibajo se k osredotočenosti – naj si bo na zamisel, projekt, osebo ali stvar. Vodi jih potreba po definiranju in strukturiranju. Pripadniki fiksnih znamenj so močni, odločni, zvesti in stanovitni. So tudi zelo delavni, vendar se jim nikamor ne mudi. Prepričani ste lahko, da bodo vse naredili, samo čas jim dajte! (Če jim ga ne boste dali, si ga bodo pač vzeli.) So izjemno vztrajni, zbrani in potrpežljivi, znajo pa biti tudi od sile trmasti in nesposobni kakršnegakoli kompromisa. Medtem ko veljajo za najzvestejše ljudi pod soncem, imajo v partnerstvih včasih težave, ker se tako težko prilagajajo. Tistega, kar imajo za »svoje«, se trdovratno oklepajo. Izgubljajo zaradi počasnosti - ko bi se bilo treba odločiti, oklevajo in iščejo izgovore, saj v bistvu težijo k ohranjanju obstoječega. Pridobivajo pa (poleg vztrajnosti) s svojo magnetičnostjo, saj njihova notranja »centripetalna« sila »vleče« nase. Tem ljudem se je res težko upreti: medtem, ko so »kardinalci« rojeni podjetneži, so »fiksneži« rojeni vodje. Ne tisti, ki silijo naprej, ampak tisti, ki ostajajo nenehno v središču dogajanja.

 
SPREMENLJIVA ZNAMENJA (Dvojček, Devica, Strelec, Riba)

Njihovo delovanje lahko opišemo s spiralo - krivuljo, ki se vrti okrog določenega mesta tako, da se od njega nenehno oddaljuje in se mu približuje. Beseda »gibljivost« pomeni v tem kontekstu fleksibilnost ter z njo povezano potrebo po svobodi in manevrskem prostoru. Pripadniki gibljivih znamenj želijo imeti veliko »alternativ«, da lahko po mili volji menjajo objekte in prizorišča. Odlikujejo jih prilagodljivost, nevsiljivost in uvidevnost. Prednost dajejo razumnemu premisleku, niso trmasti in niso nasilni. Ljudi z večino dejavnikov v gibljivih znamenjih bolj redko najdemo na vodilnih položajih, saj kljub odličnim intelektualnim sposobnostim neradi rinejo v ospredje. Njihova šibka točka je omahljivost. Pogosto nimajo dovolj prodorne energije, ki bi jih »potisnila naprej« in jim dala moč, da uresničijo tisto, kar so si tako lepo zamislili. Med njihove najlepše značajske poteze spada ustrežljivost. Niso zaverovani vase in njih boste najlažje prepričali, da vam storijo uslugo, vam posodijo denar in prisluhnejo vašim težavam. Pogosto se izgubljajo v razmišljanju, primerjanju, usklajevanju in popravljanju, kar jih lahko privede do vedno večje negotovosti in celo živčne razrvanosti, med njihove manj zaželene lastnosti pa spadajo tudi neodločnost, izmikanje dejstvom ter pomanjkanje vztrajnosti.