ASTROLOŠKE HIŠE BREZ PLANETOV

 

Hiše v osebnem horoskopu predstavljajo raznovrstna področja življenja. Nekateri sodobni astrologi se nanašajo pri interpretaciji horoskopa le na planete v znamenjih in na aspekte, ne da bi dali posebno pozornost hišnemu sistemu. Interpretacija takega horoskopa brez hiš je dolgočasna in zgolj tehničen način tolmačenja rojstne astrološke slike. Študij hiš horoskopa – zasedenih in praznih – dopušča veliko več pomembnih in informacij o osebnem načinu življenja.

Četudi so hiše prazne, to še vedno ne pomeni, da se na tem področju nič ne dogaja ali da se iz takih hiš ne da nič razbrati. Prav nasprotno! Oboje - prazne in polno hiše – dajejo veliko informacij, če upoštevamo vladarje teh hiš in znamenja.

Kot prvo je seveda potrebno poznati dobro vse značilnosti znakov in planetov, ter kateri planeti so vladarji. V zadnjem postopku je potrebno poiskati na kakšen način se izrazi hiša. Vsi ti podatki dajejo dopolnilne informacije, iz katere je konec koncev možno sestaviti individualen oz. celoten zapleten mozaik iz posameznih delčkov, ki je individualen in zapleten, tako kot je sam človek. 

Redkokdaj se zgodi, da bi imel nekdo vseh 12 planetov lepo razporejen v vseh 12 hišah. Večina ljudi imajo vsaj dve ali tri hiše prazne, nekateri celo 4 ali 5, drugi celo več. Veliko število praznih hiš (sedem ali več) kaže na intenzivnost, vztrajnost, odločnost, in ponekod tudi na obsedenost, določene reakcije, pomanjkanja prilagodljivosti in izredno veliko energije ter ambicioznosti, četudi bi drugi faktorji horoskopa dopuščali drugačen sklep. Malo praznih hiš pomenijo, da ima oseba spremenljiv karakter, da je površen, nestalen, pomanjkanje zmožnosti koncentracije, pa kljub vsemu veliko interesov in talentov.


OSNOVNI POMEN PRAZNIH HIŠ

Človek, ki nima nobenih planetov v drugi ali osmi hiši, ima lahko ravno tako določene finančne želje. Tudi tisti s prazno 5. in 7. hišo se lahko intenzivno ukvarja s tematiko partnerstva in razmer. Vendar na splošno velja, da človek pokaže bolj ravnodušen na področjih, kjer ima prazne hiše. Na teh področjih je opaziti, da nima posebej pereč občutek se spopadati s tematiko teh področji.

1. hiša: Je «urejena» osebnost. Način pojava je adekvaten z znamenjem, ki stoji na začetku te hiše. Opaziti je harmonija med zunanjim nastopom človeka in projekcije lastne podobe.

2. hiša: Denar, posestva in vrednosti niso tako pomembna. Ima zagotovljene finančne razmere, ali pa je do teh vrednot (popolnoma) ravnodušen.

3. hiša: Načeloma ni opaziti potrebo po tem, da bi ta človek veliko komuniciral ali da je veliko na poti v svoji okolici. Sorojenci in sorodniki so samoumeven del njegovega življenja nikoli ne pogleda v njihovo življenjsko ozadje. Ponekod sestre in bratje v njegovem življenju sploh nimajo nobenega vpliva.

4. hiša: Ima človek, ki že v mladosti zapušča dom. Neposredno okolje nima bistveno pomembnost. mati ali oče (glej znamenje) ni pomemben zanj.

5. hiša: Nima izrazite potrebe izstopati na področjih, ki zadevajo pete hiše ali pa, da bi se preveč vneto s tem ukvarjal. Želja po ljubezni, otrok, športnih aktivnosti in /ali aktivnost v prostem času ter dejavnosti na področji kreativnosti stojijo bolj v ozadju ali pa jih popolnoma usmerja na druga življenjska področja.

6. hiša: Tak človek gotovo ni «nor na delo»! Tudi se ne dela pretirane skrbi zaradi zdravja ali dela in ima močno konstitucijo.

7. hiša: Tak človek je sposoben živeti popolnoma sam, kakor tudi z partnerjem ali zakoncem. Lahko celo trdimo, da ljubi svojo neodvisnost in svobodo. Kadar se partnerstvo podre, nima navade, da bi dolgo potreboval se ločevati od zastarelih odnosov.

8. hiša: Oseba, ki nima nobenih planetov v osmi hiši, ni odvisen od denarja ali čustva drugih. Kaže, da se nikoli ne zapleta v čustva ali pa zaide v stanje obsedenosti od čustev.

9. hiša: Ta oseba ima izrazite poglede na življenje. Ukvarja se veliko z dolgimi potovanji brez občutka potrebe po uveljavljenju.

10. hiša: Taka oseba ni precej ambiciozna in ne sili k temu, da bi dosegla priznanje. Značilno je raje ločen od matere ali pa mu mati ne pomeni posebej veliko.

11. hiša: je zadovoljen, če ima ali nima veliko prijateljev. Se tudi ne trudi preveč, da bi bil bolj tesna prijateljstva ali pa da bi se udeleževal pri skupinskih aktivnosti.

12. hiša: Uravnoteženost in moč kaže taka oseba na telesnem kot na duševnem področju


Domov
POVEZANE HIŠE

Pri raziskovanju nezasedenih hiš lahko dobimo dodatne informacije, če si ogledamo hiše, ki so med seboj povezane. Hiše, ki ležijo na nasprotni strani, imajo podobna področja izražanja. Npr. kažeta 2. in 8. hiša emocionalne ter finančne odnose, obe, 6. in 12. hiša sta povezani z zdravjem (6. hiša lastno stanje zdravja, 12. pa je povezana z bolnico ali drugimi zdravstvenimi institucijami). Če so te hiše prazne potem oseba v življenju ima redko kdaj težave na teh področjih (kar velja tudi za izrazite trojne konjunkcije). Kjer je le ena hiša od dveh zasedena s planetom, pride do neravnotežja. Tako si človek dela preveč skrbi na tistem področju, ponekod pa popolnoma zanemarja tematiko prazne hiše ali jo celo zanika.

1., 5. in 9. hiša - IZRAŽANJE INDIVIDUALNE NARAVE

Prva hiša se nanaša na individualen pojav osebnosti, Peta hiša pove o kreativnem izražanju in dejavnosti. Deveta hiša pa izražanje na duševnem, filozofskem ali pravnem področju.

1. hiša je zasedena in 5. in 9. hiša sta pa prazne: tak človek ima navado, da se prisiljeno malo ukvarja s tem, kako učinkuje na zunanji svet. Zaradi takega obnašanja lahko postane pretirano naravnan nase ali pa preveč domišljav.

5. hiša je zasedena in 1. in 9. hiša sta pa prazne: Tak človek se izraža na kreativen in strasten način, ima veliko družino, otroci so mu zelo pomembni. Nekaterim je izražanje v zvezi s konjičkom pomembno. Spet drugi se vpletajo vedno znova v razne ljubezenske afere.

9. hiša in 1. in 5. hiša sta prazni: Tak človek se mora vedno znova spopasti s sodiščem ali pa se je preveč osredotočil v filozofske ali verne predstave. nekatere stalno vleče v širni svet, vendar se na svojih potovanjih nič koristnega ne nauči.

Domov

2., 6. in 10. hiša - POKLIC
Vse tri hiše so prazne (je sicer redek pojav): oseba se bolj malo zanima za lastne finance, delo in socialen prestiž (kar ne pomeni, da ne bo na tem področju nikoli uspela). Večina ljudi more delati, da lahko preživi.

Le 2. hiša je zasedena, 6. in 10. hiša sta prazne: tak človek je zelo ambiciozen in ima smisel za nujnost pri delu, brez da se preveč intenzivno ukvarja z finančno priznanje svojega dela.

Le 10. hiša je zasedena, 2. in 6. hiša pa prazni: tak človek je izredno ambiciozen in odločna osebnost. Ugled in uspeh sta bolj pomembna kot pa višina dohodka ali zadovoljstvo pri poklicu.

Le 6. hiša je zasedena, 10. in 2. hiša pa prazni: tak človek je zmožen trdnega dela, vendar dela zaradi zadovoljstva in lastne potrebe, manj iz finančnih razlogov, ali pa ne čuti potrebe po priznanju.

Domov

3., 7. in 11. hiša - KOMUNIKACIJA

Vse te tri hiše so povezane s komunikacijo, vendar na različnih področjih. Tretja hiša govori o komunikaciji v bližnji okolici, torej do sosedov, sorodstva, ter brat in sester. Sedma hiša govori o komunikaciji v zakonski zvezi, poslovnimi partnerji, pogodbenimi partnerji, zdravnikom, advokatom ali delničarjev. Medtem ko enajsta hiša pove o komunikaciji s prijatelji, zavezniki, družbah, organizacijah in skupinah.

Vse tri - 3., 7. in 11. hiša - so prazne: tak človek ne kaže osnovnih potreb po izpostavitvi izrazitih komunikacijskih odnosov na zgoraj omenjenih področjih. Če poleg teh hiš še prazno 5. ali 8. hišo, potem izpostavlja odnose bolj na emocionalen ali fizičen način.

11. hiša je zasedena, 3. in 7. hiša pa prazni: tak človek rad komunicira z ljudi, ki jih spozna po naključju. Ne trudi se posebno, da bi oblikoval bolj tesno ali intimno komunikacijsko razmerje.

3. hiša je zasedena, 11. in 7. hiša sta prazni: za takega človeka so sorodstveni odnosi bolj pomembni kot odnos do prijateljev oz zakonskega partnerja.

7. hiša je zasedena, v 3. in 11. hiša pa prazni: za takega človeka so partnerski odnosi zelo pomembni. Taka oseba se izogiba partnerjev, ki imajo veliko prijateljev, ker bi tako dobil občutek, da mu preveč kradejo čas, ki bi ga rad preživel z partnerjem.


   Domov  

4., 8. in 12. hiša - SKRIVNOSTI, INTUICIJA IN ČUSTVA

Vse tri hiše – 4., 8. in 12. hiša - so prazne: tak človek je pri samoizražanjem odprt in kreativen, brez posebnega emocionalnega razpoloženja. Na drugi strani pa je nezmožen čutiti globino čustev (razen če je vodnar bolj poudarjen).

8. hiša je zasedena, 4. in 12. hiša sta prazne: tak človek zadovoljuje svoje emocionalne potrebe s seksom.

4. hiša je zasedena, 8. in 12. hiša pa sta prazne: taka oseba strmi k potešitvi emocionalnih potreb pri zanj zaupnih ljudi ali osebnih odnosov.

12. hiša je zasedena, 4. in 8. hiša pa sta prazne: taka oseba se drži bolj v ozadju ali pa rada sameva in mu zadostuje pobeg v svet fantazije. Je sicer sposobna globokih čustev, vendar jih nikoli ne bo jasno na zven pokazala.


Domov

5., 7. in 8. hiša - EMOCIONALNI ODNOSI

Pri vseh treh hišah imamo opravka s tesnimi emocionalnimi odnosi. Pri peti hiši do osebe, v katero ste zaljubljeni; ali odnos otrok in vaša emocionalnost glede vašega hobija. V sedmi hiši se pokaže odnos do zakonskega partnerja ali stalnega partnerja s katerem živite skupaj, do poslovnih partnerjev, pogodbenih partnerjev, zdravnika, advokata ali delničarja oz. do osebe, ki vas zastopa. V osmi hiši imamo opravka z odnosi do dolžnikov, bančnega partnerja, posojevalca ali do oseb do katerih imate zgolj seksualen odnos.


Vse tri hiše so prazne: tak človek je nezmožen pokazati čustva ali pa ga ne zanimajo tesne zveze. Zdi se, kot da niso zmožni kontaktov zaradi materialnih ali mentalnih lastnosti. Leta 1983 je astrolog Janis Huntley imel vrsto astroloških predavanj v organizaciji za telesno ali duševne prizadete. Pri analizi nekaterih ljudi med občinstvom, se je pokazalo, da so bila pri vseh 5., 7. in 8. hiša prazna. Menili bi, da je to zgolj naključje, vendar je njegovo odkritje imelo smisel. Večji odstotek teh ljudi so bili zaradi določene invalidnosti nesposobni izpostaviti normalne emocionalne in fizične stike. Med njimi so bili tudi nekateri, ki so imeli vsaj eno od omenjenih hiš zasedeno. Huntley trdi, da če je le ena hiša izmed omenjenih hiš zasedena, potem ta hiša pokaže področje, kjer si ta človek strmi po kontaktu. V nadaljnjem trdi da, če je:
le 5. hiša zasedena: je tak človek za izredno romantičnega ali pa mu ni bilo mar za zvestobo.
le 7. hiša zasedena: si je tak človek želel trdno in trajno vezo.
le 8. hiša zasedena: je tak človek kazal zgolj interes na seksualnem področju.

Vprašanja na info@rojstna-karta.si