TIPI VZORCEV ASTROLOŠKIH KART


Ko izdelamo astrološko karto, pogledamo, kako so planeti razvrščeni v krogu. Ta sistem je zelo uporaben, saj nam že prvi pogled na horoskop da veliko podatkov, oziroma prvi vtis o človeku, ki mu horoskop interpretiramo.

Splošni vzorec karte sugerira določene tipe obnašanja.

Ne samo, da lahko ti vzorci odkrivajo dinamiko natalne karte, lahko je tudi  informacija glede prihajajočega leta na osnovi karte Sončnega povratka.


1 . SVEŽENJ :

nastane, ko so vsi planeti grupirani skupaj v mejah Trigona ali manj. To je redek vzorec in sugerira specializiran ali omejen obseg interesov, kot tudi sposobnost, da se fokusira znotraj tega območja.  Spodbude izven tega območja ne sprožijo odziv ali morda obstajajo zadržki. Sveženj izključuje možnost, da postanete samostojni in se okoriščate z  omejenimi sredstvi. ..Predsednik George W.Bush ima skupino svežnja. 

2. SKLEDA :

Tip sklede, vsi planeti znotraj 180° loka,puščajoč polovico karte nezasedeno. Izjemna stopnja samo obvladovanja, neodvisnosti, samostojnosti. Ne potrebuje  družbenega medsebojnega delovanja, čeprav lahko ali ne, se dejansko drži proč od tega, se izogiba.

Ta vzorec uveljavlja samostojnega posameznika z veliko notranjo močjo, ki se lahko počuti odrezan od celotnega sektorja izkušenj. Osnoven pritisk je, da se začne projekte za izboljšavo vsega, če je spodnja polovica karte poudarjena s planeti ali izpeljati takšen projekt, če je poudarjena zgornja polovica.  Planet, ki vodi druge v smeri urinega kazalca lahko veliko razkriva z njegovo pozicijo hiše.   Donald Trump in Jimi Hendrix so primeri za vzorec Sklede.

3. VEDRO ALI KOŠARA

VEDRO, podoben tipu Sklede, toda z enim planetom opoziciji loka, kot ročica, s čimer se Skleda preoblikuje v VEDRO z ročico (najmanj 60° od dela sklede). Nagnjenost  ustvariti, da se življenje vrti okoli neke specialne aktivnosti, ki je okarakteriziran, značilen in nadzorovan s planetom, ki vsebuje ročico.

Deseti planet predstavlja ročaj košare ali sklede, je nosilec energij v neznani polovici in je zelo pomemben. Pri takem človeku je prizadevanje pomembnejše od končnega rezultata. Je pa planet nekakšna opora ostalim.

Ko planeti oblikujejo »Skledo« z izjemo enega ali para skupaj na nasprotni strani karte, je oblikovana »KOŠARA«.  Osamel planet nakazuje posebne sposobnosti, ki prinašajo nepremagljive usmeritve za celo življenje. Doseganje ciljev je pomembno za psihično dobro počutje. V tem primeru posameznik postane izvir navdiha ali agitator, odvisno od razvoja celotnega potenciala. Bill Gates in John Lennon imata karte tipa »Košare«. Pogosto bo tip »Košare« imel T-Kvadrat; tri ali več planetov, ki so vključeni v 90 stopinj  aspektu v obliki T v karti. Takšen stres je pogosto proizvede veliko produktivnost.

V karti Bill Gates, Chiron je faktor v vzorcu Košare.

 
Na vrh
Domov

4. ŽAGA ALI GUGALNICA

Z vzorcem »Gugalnice«, v kateri imamo dve osnovni gruči planetov,  ki si stojijo točno nasproti so planeti grupirani v obliki nasprotij v ozkem območju, dve povsem nasprotni vrsti izkušenj vabijo in posameznik čuti, kot da je prisiljen proti eni kot tudi drugi strani. To ustvarja tako zavedanje konflikta, da se mora izbrati ali najti veselo sredino ali se nenehno boriti z nasprotnim pozivom.  Oseba je razdvojena med dve področji svojega življenja. Treba je delati kompromise. Značilno za takega človeka je tudi, da svoje odločitve skrbno premisli (pretehta). Točke konflikta je mogoče najti v nasprotnih hišah in znakih. Planeti točno nasproti drug drugemu pokažejo skrajnost konfliktov in posameznik lahko postane ujet v borbo in porabo energije.

 Celotna sposobnost za povezovanje je lahko odvisno od stimulacije s področja konfliktov in razum skoči avtomatsko na ta vprašanja. Edward Kennedy ima karto s tem vzorcem. Prava »Gugalnica« je izredno redka.

5. LOKOMOTIVA

Vzorec »Lokomotive«  tvorijo planeti, ki so raztegnjeni, da zasedajo dve tretjini karte in ostaja ena tretjina prazna. To nakazuje pritisk, da se išče izpolnitev,  ki je osnovano na občutku, da nekaj manjka. Te osebe uporabijo zagon in so energični pri upravljanju s problemi. Planet deluje kot motor, lokomotiva; vodi druge v smeri urinega kazalca, lahko veliko razkriva.   Lokomotiva namiguje egoistično nagnjenost ter izvajalske sposobnosti. Nicholas Cage ima vzorec »Lokomotive«. 

Nasprotno od svežnja ostaja pri lokomotivi prazen trigon, ostala področja so pa zasedena. Seveda je človeku poseben izziv nezasedeno področje. Ljudje s tem tipom karte kažejo neverjetno moč in energijo, planet začetnik lokomotive pa igra tu zelo pomembno vlogo (gonilno kolo).

6. PLJUSEK

Tip pljusek v katerem so dejansko telesa  raztresena naokoli, z nobeno opazno praznino v zaporednosti. To opisuje dobro uravnoteženo naravo z zmožnostjo za splošen interes, označen z mnogo-stranostjo, gibčnostjo , nestalnostjo in  navidezno sposobnostjo najti red v očitni zmedi.

Tu so planeti poškropljeni po vsej karti. Dosti je opozicij. Ta oseba ne more gledati na življenje iz ene perspektive.  Tu obstaja pestrost karakterja, notranje dinamike, ni trdnih odločitev, ker ni sredinske točke. Taki ljudje so pogosto tudi površni ali nedosledni. To sugerira, da obstaja takšna raznolikost stimulacije, da bo oseba ali raztrosila energije brez razlikovanja, zaradi česar je težko doseči enega glavnih ciljev ali je prisiljen, da postane izjemno organiziran.

Karta George Harrison je v skladu s to obliko »Pljuska«.  

7. Splay- ploska noga

Raztezajoč vzorec je posledica, če se planeti ne ujamejo v nobeno od navedenih kategorij. Nekaj skupin planetov, vendar med seboj niso povezani z opozicijami. So individualne skupine, hiše niso povezane in so ločena področja. Taki ljudje so veliki individualisti, ki ne marajo rutine in discipline. Ta vzorec tipa običajno prikazuje tri poudarke in včasih vsebujejo Veliki Trigon. To označuje osebo z železnim prijemom, ki je oborožena proti kakršnikoli vrsti opozicije.  To sugerira neomajno osebo in včasih neusmiljene narave, ker ti ljudje se bodo izognili, da bi odložili njegove zadeve v nek predal ali ga povezali z rutino.

Leonardo Di Caprio ima ta vzorec.  
Kontakt: info@rojstna-karta.si